24-08-2019r.
godzina 12:13
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 740412 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2010 :: Środki finansowe i inwestycje pozyskane w kadencji 2006-2010 

Środki finansowe i inwestycje pozyskane w kadencji 2006-2010

 

Wartość
inwestycji

Środki
pozyskane

Inwestycje wykonane w Gminie i Mieście Żuromin przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie na podstawie wniosków i porozumień (przebudowa ul.Warszawskiej, przebudowa ul.Lidzbarskiej , przebudowa mostu na drodze 563 w Poniatowie, przebudowa ul.Zwycięstwa w Poniatowie, przebudowa ul.Kopernika w Raczynach, przebudowa drogi w Dąbrowie)                                                                                                                                   

8 680 000 zł

8 240 000 zł

Środki unijne RPOWM i Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wspólnie ze Starostwem:

Budowa drogi Kosewo-Zielona 3km160m

1 745 000 zł

863 380 zł

Przebudowa drogi Kliczewo Duże-  Miłotki 3km160m

2 023 000 zł

1 000 000 zł

Przebudowa drogi Żuromin-Olszewo-Kliczewo Duże 7km70m (inwestycja zostanie rozpoczęta wiosną 2011 roku. Termin zakończenia 31.08.2011 rok.

4 009 000 zł

3 407 650 zł

Wspólnie z Powiatem i 5-cioma gminami realizujemy projekt unijny “E-Informatyzacja”

2 492 000 zł

2 118 200 zł

Budowa hali sportowej przy LO (GiM Żuromin wpółfinansuje 15% udział własny wnioskodawcy) w 2010 roku 400.000zł 

7 451 000 zł

6 333 350 zł

Środki pozyskane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - drogi dojazdowe do pól

1 005 600 zł

243 000 zł

Środki pozyskane z Komponentu CE Samorządowego Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza -drogi, wodociągi

1 711 000 zł

826 225 zł

Środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza (ORLIK, boiska wielofunkcyjne przy ZSNr1 i ZSNr2, modernizacja szkół i przedszkoli - budowa dachów)                                                             

2 376 000 zł

994 000 zł

Środki pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy (w ciągu 4 lat zawarto ponad 470 umów o pracę)

 

1 249 617 zł

Środki pozyskane od Marszałka Województwa na zakup samochodów i sprzętu p.poż. (zakup samochodów średnich VOLWO - Chamsk i RENAULT- Poniatowo. Pompy szlamowe, piły, radiotelefony, ubrania NOMEX)

346 500 zł

186 500 zł

Pracownie multimedialne pozyskane do szkół  (7 pracowni)

342 000 zł

292 000 zł

Środki pozyskane z programu “Radosna Szkoła” (zakup pomocy dydaktycznych)

438 000 zł

219 000 zł

Środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Plac Rynek Poniatowo)

567 435 zł

237 000 zł

Środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (docieplenie budynków komunalnych przy ul.Wyzwolenia, budowa sortowni odpadów w Brudnicach, modernizacja oczyszczalni ścieków przez ŻZK, modernizacja kotłowni przy Szpitalu przez ŻZK)

2 951 200 zł

630 300 zł

Środki pozyskane z programu GAMBIT (ścieżka rowerowa do Poniatowa)

569 897 zł

283 400 zł

Program "Radosna Szkoła" w roku 2009

 

59 858 zł

Język angielski w klasach nauczania początkowego  

62 510 zł

Monitoring wizyjny w Zespołach Szkół   

32 738 zł

Dofinansowanie dla pracodawców zatrudniających "Młodocianych pracowników" w latach 2008-2010  

119 597 zł

Wyrównanie szans edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 2 "Nauka, technika, zabawa"  

80 000 zł

Internetowe centrum multimediale w Bibliotekach Szkolnych (Raczyny, Będzymin)  

32 594 zł

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech