24-08-2019r.
godzina 12:14
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 740412 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2010 :: Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żurominie 

Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żurominie

    30 listopada odbyła sie I Sesja VI kadencji Rady Miejskiej w Żurominie.

    Porządek Sesji obejmował trzy najważniejsze punkty:

 • Złożenie ślubowania przez wybranych Radnych w dniu 21.11.2010 r.
 • Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żurominie
 • Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żurominie

     Sesję prowadził najstarszy wiekiem Radny Andrzej Rutowski, który przekazał do odczytania tekst ślubowania najmłodszemu Radnemu Krzysztofowi Tadeuszowi Jakubowskiemu. Wszyscy Radni złożyli ślubowanie.

W kolejnym punkcie I Sesji Rada wybrała Przewodniczącego.

 •      Kandydaturę Andrzeja Rutowskiego zgłosiła Ewa Jarzynka. Dariusz Wieczorek poparł wniosek Ewy Jarzynki i dodatkowo uzasadnił wybór kandydatury Andrzeja Rutowskiego.
 •      Kolejną kandydaturę zgłosił Andrzej Staroń proponując na Przewodniczącego Rady Józefa Chmielewskiego. Józef Chmielewski podziękował za propozycję i odmówił kandydowania.
 • innych kandydatur nie zgłoszono
 •      W tajnym głosowaniu na Przewodniczącego Andrzej Rutowski jako jedyny kandydat otrzymał 14 głosów "za" i 1 głos "przeciw".

W kolejnym punkcie radni wybrali Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

 • Kandydaturę Barbary Michalskiej na Wiceprzewodniczącą zgłosił Andrzej Rutowski (uzasadniając ją zaangażowaniem Radnej i osiągnięciami w V kadencji).
 • Kandydaturę Andrzeja Staronia zgłosił Krzysztof Tadeusz Jakubowski (uzasadniając ją tym, że opozycja powinna mieć swojego przedstawiciela jako wiceprzewodniczącego)
 • innych kandydatur nie zgłoszono

Po przerwie związanej z przygotowaniem kart do głosowania w głosowaniu tajnym:

 • Barbara Michalska otrzymała   11 głosów
 • Andrzej Staroń otrzymał              4 głosy

Zapytań nie było. Na tym zakończono inauguracyjną Sesję Rady Miejskiej w Żurominie.

 

 

 

 

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech