24-08-2019r.
godzina 10:18
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 740412 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2010 :: Wizyta Marszałka Adama Struzika w Żurominie 

Wizyta Marszałka Adama Struzika w Żurominie

       W poniedziałek 29 listopada Żuromińskich samorządowców odwiedził Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

        Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Rady Miejskiej w Żurominie z Burmistrzem Zbigniewem Noskiem, radni Powiatu Żuromińskiego ze Starostą Januszem Welencem, nowo wybrany Burmistrz Bieżunia Andrzej Szymański, Wójt Lutocina Ryszard Gałka, Wójt Kuczborka Tadeusz Burakowski, Wójt Siemiątkowa Piotr Kostrzewski, Dyrektor PUP Danuta Bednarczyk, Dyrektor MZDW Rejon Ciechanów Renata Drążewska, Prezes Powiatowego PSL Roman Stachyra, sołtysi Sołectw Gminy Żuromin i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Żuromin i Powiatu Żuromińskiego.

        W trakcie spotkania Burmistrz Zbigniew Nosek przedstawił wyniki głosowania do poszczególnych szczebli samorządu w Gminie i Mieście Żuromin i w imieniu wszystkich złożył Marszałkowi gratulacje w związku z uzyskaniem jednego z najlepszych wyników w Polsce ponad 85.000 głosów.

         Burmistrz Nosek w imieniu samorządowców gmin i miast zwrócił się do Marszałka z pytaniami dotyczącymi funkcjonowania w kadencji 2010-2014 programów Samorzadowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza w poszczególnych komponentach, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Programów wsparcia dla jednostek OSP i przede wszystkim budowy obwodnicy w Żurominie. Miasto opracowało kompletną dokumentację i wspólnie z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich za ponad 800.000 zł wykupiło niezbędne grunty na odcinku 3 km.

         Marszałek Adam Struzik zapewnił samorządowców, że programy SIWRM, które były uruchomione w celu budowania równomiernego rozwoju Mazowsza będą funkcjonowały w dalszym ciągu. Ich głównym atutem była uproszczona forma wniosku, szybki dostęp do funduszy i pełnienie roli katalizatora dla wielu inwestycji.

         W kwestii budowy obwodnicy Marszałek zapewnił, że tylko nieprzewidziany "kataklizm" podobny do powodzi w 2010 roku mógłby tę inwestycję wstrzymać.

         Na zakończenie Burmistrz Zbigniew Nosek podziękował radnym, Dyrektorom za wspólną pracę w kadencji 2006-2010, wykonane inwestycje za ponad 36 mln zł dla Gminy i Miasta, wspólnie pozyskane środki i wnioski unijne przygotowane przez Dyrektorów Zespołów Szkół i Dyrektora Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej. Podziękowania Burmistrz złożył także Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy za dobrą współpracę i możliwość pozyskania dzięki PUP ponad 1mln200tyś. zł na przeciwdziałanie bezrobociu.

         Pan Marszałek Adam Struzik życzył wszystkim zebranym wyboru dobrego gospodarza Żuromina w II turze wyborów 5 grudnia 2010 roku.Fotografię wykonała Agnieszka Orkwiszewska
Fotografię wykonała Agnieszka Orkwiszewska
Fotografię wykonała Agnieszka Orkwiszewska
Fotografię wykonała Agnieszka Orkwiszewska
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech