19-10-2020r.
godzina 17:16
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ogłoszenia od 2004 do 2007 roku
Ogłoszenia 2008 rok
Ogłoszenia 2009 rok
Ogłoszenia 2010 rok
Ogłoszenia 2011 rok
Ogłoszenia 2012 rok
Ogłoszenia 2013 rok
Ogłoszenia 2014 rok
Ogłoszenia 2015 rok
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 743553 raz(y)


[Panel administracyjny]

Wydział Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska :: Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska :: Ogłoszenia 2011 rokInformacja
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji „Budowa sześciu budynków kurników o obsadzie łącznej 314 160 sztuk kurcząt brojlerów w systemie chowu ściołowego wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 130/6 i 130/7 położonych w Brudnicach więcej...
Obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą : „Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy 1,56 MW z biogazu w Poniatowie” , na działce nr 377/1 położonej w Poniatowie więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Przebudowa drogi powiatowej nr 4616W Raczyny-Dąbrowice-Syberia w miejscowości Dąbrowice” na działkach nr 111, 45, 37, 150, 83, 127, 138, 137, 97 i 96. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa czterech budynków kurnika o obsadzie łącznej 144 000 sztuk brojlera kurzego (576 DJP) w systemie chowu ściołowego” na działce nr 751/4 położonej w Chamsku więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą : „Budowa budynku chlewni chowu rusztowego na 2300 sztuk tuczników (322 DJP) oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku chlewni chowu rusztowego z 1000 sztuk warchlaków na 1700 sztuk tuczników (238 DJP)” na działkach nr 791/4 i 790/4 położonych w Poniatowie więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Przebudowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej nr 4627W Żuromin-Kliczewo-Kuczbork w m. Kliczewo Małe” na działkach nr 59 , 82, 85 i 76 położonych w Kliczewie Dużym oraz na działkach nr 409, 410, 306, 346, 391, położonych w Kliczewie Małym więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu celu publicznego dla inwestycji : Przebudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Chamsku. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa czterech budynków kurników dla chowu kur reprodukcyjnych o obsadzie 13 440 sztuk każdy tj. łącznie 215,04 DJP wraz z łącznikami i obiektami towarzyszącymi” na działce nr 426/1 położonej w Dębsku więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa sześciu budynków kurników o obsadzie łacznej 314 160 sztuk kurczat brojlerów w systemie chowu ściołowego wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 130/6 i 130/7 położonych w Brudnicach więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji :„Przebudowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej nr 4627W Żuromin-Kliczewo-Kuczbork w m. Kliczewo Małe” więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża WIADROWO ” więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji „Przebudowa drogi ul. Kościelnej w Chamsku” więcej...
obwieszczenie
o zmianie Uchwały nr 345/XLVII/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 listopada 2010r w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości położonych na terenie gminy Żuromin : Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji : Przebudowa drogi gminnej ul. Okrężnej w Rozwozinie więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa zbiornika wodnego z możliwością wykorzystania do budowy małej elektrowni wodnej” więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków kurników o obsadzie po 4000 sztuk brojlerów indyczych na chów brojlerów kurzych o obsadzie po 44000 każdy lub 14000 sztuk indyczek każdy w systemie chowu ściółkowego na działce nr ewid. 98, 99 i 100 w miejscowości Rzężawy gmina Żuromin, budowa czterech budynków kurników o obsadzie po 44000 sztuk brojlerów kurzych każdy lub 14000 sztuk indyczek każdy w systemie chowu ściółkowego na działce nr ewid. 98, 99, 100 i 101 w miejscowości Rzężawy” więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa budynku inwentarskiego – kurnika o obsadzie końcowej 14.500 sztuk niosek reprodukcyjnych (58 DJP) w systemie chowu ściołowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz dwoma silosami paszowymi o pojemności 30 ton każdy więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowa dwóch budynków chlewni w systemie chowu rusztowego o obsadzie do 2000 sztuk tuczników każdy tj. 560 dużych jednostek przeliczeniowych (DJP)” więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia„Budowa trzech obiektów do chowu i odchowu drobiu o obsadzie 90 (DJP) w systemie ściołowym” więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: przebudowa drogi gminnej – ul. Mazowieckiej w Chamsku więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciapn.: Przebudowa drogi gminnej – ul. Łąkowej w Chamsku więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa sześciu budynków kurników o obsadzie łącznej 314 160 sztuk kurcząt brojlerów w systemie chowu ściołowego wraz z obiektami towarzyszącymi więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn„Budowa dwóch budynków kurnika w systemie chowu ściołowego o obsadzie 9000 sztuk każdy tj. 72 DJP” na działce nr 197/2 położonej w Poniatowie więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciapn„Budowa czterech budynków kurników dla chowu kur reprodukcyjnych o obsadzie 13 440 sztuk każdy tj. łącznie 215,04 DJP wraz z łącznikami i obiektami towarzyszącymi” na działce nr 426/1 położonej w Dębsku więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa budynku chlewni chowu rusztowego na 2300 sztuk tuczników (322 DJP) oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku chlewni chowu rusztowego z 1000 sztuk warchlaków na 1700 sztuk tuczników (238 DJP)” na działkach nr 791/4 i 790/4 położonych w Poniatowie. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa budynku inwentarskiego – kurnika o obsadzie końcowej 14.500 sztuk niosek reprodukcyjnych (58 DJP) w systemie chowu ściołowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz dwoma silosami paszowymi o pojemności 30 ton każdy” na działce nr 494 położonej w Poniatowie. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.„Zmiana przeznaczenia obsady dwóch kurników z brojlerów indyczych na brojlery kurze o obsadzie 320 DJP oraz budowie nowego obiektu inwentarskiego – kurnika o obsadzie 160 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą” na działce nr 192 położonej w Brudnicach. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Budowa dwóch budynków chlewni w systemie chowu rusztowego o obsadzie po 2000 sztuk tuczników każdy tj. 560 dużych jednostek przeliczeniowych (DJP)” na działce nr 63 położonej w Będzyminie. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Budowa trzech obiektów do chowu i odchowu drobiu o obsadzie 90 (DJP) w systemie ściołowym” na działkach nr 179/2 i 1199 położonych w Poniatowie. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża WIADROWO” na działkach nr 23/1, 24/1, 25/1, 26/1, 28/1, 29/1, 30/1, 31/1, 32/1, 33/1, 34/1, 35/1, 36/1, 37/1, 37/4, 37/7, 38/1, 39/1, 40 położonych w Dąbrowie i na działkach nr 421, 422, 423, 424 i 430 położonych we Wiadrowie. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: „Budowa czterech budynków kurników dla chowu kur reprodukcyjnych o obsadzie 13 440 sztuk każdy tj. łącznie 215,04 DJP wraz z łącznikami i obiektami towarzyszącymi” na działce nr 426/1 położonej w Dębsku. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej” na działkach nr 124, 32, 33, 34, 202, 203, 204, 205, 206 i 209 położonych w Będzyminie, gm. Żuromin więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji:„Wydobywanie kopalin ze złoża kruszywa naturalnego - Brudnice” na działkach nr 25/3, 25/4, 25/5, 26/1, 26/2, 26/3 położonych w Brudnicach. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: „Przebudowa drogi ul. Łąkowej w Chamsku” - na działkach nr ewid. 805, 816, 707, 269 położonych w Chamsku, gm. Żuromin. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa sześciu budynków kurników o obsadzie łącznej 314 160 sztuk kurcząt brojlerów w systemie chowu ściołowego wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 130/6 i 130/7 położonych w Brudnicach. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków kurników o obsadzie po 4 000 sztuk brojlerów indyczych na chów brojlerów kurzych o obsadzie po 44 000 każdy w systemie chowu ściołowego na działce nr ewid. 98, 99 i 100 w miejscowości Rzężawy, gmina Żuromin oraz budowa czterech budynków kurników o obsadzie po 44 000 sztuk brojlerów kurzych każdy w systemie chowu ściołowego na działce nr ewid. 98, 99, 100 i 101 w miejscowości Rzężawy, gmina Żuromin” więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Budowa dwóch budynków chlewni w systemie chowu rusztowego o obsadzie po 2000 sztuk tuczników każdy tj. 560 dużych jednostek przeliczeniowych (DJP)”na działce nr 63 położonej w Będzyminie więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa trzech obiektów do chowu i odchowu drobiu o obsadzie 90 DJP w systemie ściołowym” na działkach nr 179/2 i 1199 położonych w Poniatowie. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:„Zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków kurników o obsadzie po 4000 sztuk indyków na chów 14000 sztuk indyczek każdy w systemie chowu ściółkowego oraz budowa czterech budynków kurników o obsadzie 14000 sztuk indyczek każdy w systemie chowu ściółkowego” na działkach nr ewid. 98, 99, 100 i 101 w miejscowości Rzężawy. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:„Budowa budynku inwentarsko-gospodarczego (chlewni)” na działce nr 627 położonej w Chamsku więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Zmiana przeznaczenia obsady dwóch kurników z brojlerów indyczych na brojlery kurze o obsadzie 320 DJP oraz budowa nowego obiektu inwentarskiego – kurnika o obsadzie 160 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą ” na działce nr 192 położonej w Brudnicach więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:„Budowa budynku kurnika o obsadzie 78.000 sztuk kurcząt brojlerów (312 DJP) w systemie chowu ściołowego ” na działce nr 102/1 położonej w Kliczewie Dużym więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu celu publicznego dla inwestycji „Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Żuromińska w Chamsku” na działkach nr 445 i 552 położonych w Chamsku. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu celu publicznego dla inwestycji „Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Młudzynie” na działkach nr 213, 359, 89 , 306, 307, 314 położonych w Młudzynie. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa dwóch budynków chlewni w systemie chowu rusztowego o obsadzie po 2000 sztuk tuczników każdy tj. 560 DJP” na działce nr 63 położonej w Będzyminie. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia„Zmiana przeznaczenia obsady dwóch kurników z brojlerów indyczych na brojlery kurze o obsadzie 320 DJP oraz budowa nowego obiektu inwentarskiego – kurnika o obsadzie 160 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą ” na działce nr 192 położonej w Brudnicach więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu celu publicznego dla inwestycji„Przebudowa drogi gminnej nr 460602W wraz z budową chodnika” na działce nr 166 położonej w Cierpigorzu. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia„Budowa budynku kurnika o obsadzie do 39.000 sztuk kurcząt brojlerów (156 DJP), rozbudowa istniejącego kurnika do obsady 36.000 sztuk kurcząt brojlerów (144 DJP) oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego kurnika z chowu 25.700 sztuk kurcząt brojlerów na 30.000 sztuk kurcząt brojlerów” na działkach nr 464 i 465 położonych w Olszewie. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa sześciu budynków kurników o obsadzie łącznej 314 160 sztuk kurcząt brojlerów w systemie chowu ściołowego wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 130/6 i 130/7 położonych w Brudnicach. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:„Budowa budynku inwentarsko-gospodarczego (chlewni)” na działce nr 627 położonej w Chamsku. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:„Przebudowa drogi gminnej – ul. Sadłowskiej w Chamsku ” na działkach nr 805, 801, 864, 749, 736, 778, 816, 707, 1020, 1024 położonych w Chamsku. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn:„Budowa kablowej linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi” - na działkach nr ewid. 445 i 552 położonych w Chamsku więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:„Zmiana przeznaczenia obsady dwóch kurników z brojlerów indyczych na brojlery kurze o obsadzie 320 DJP oraz budowa nowego obiektu inwentarskiego – kurnika o obsadzie 160 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą” na działce nr 192 położonej w Brudnicach. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków kurników o obsadzie po 4.000 sztuk brojlerów indyczych na chów brojlerów kurzych o obsadzie po 44.000 sztuk każdy w systemie chowu ściołowego oraz budowa czterech budynków kurników o obsadzie po 44.000 sztuk brojlerów kurzych każdy w systemie chowu ściołowego” na działkach nr 98, 99, 100 i 101 położonych w Rzężawach. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn:„Przebudowa drogi gminnej nr 460602W wraz z budową chodnika” - na działce nr 166 położonej w Cierpigorzu, gmina Żuromin. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia„Zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków kurników o obsadzie po 4000 sztuk indyków na chów 14.000 sztuk indyczek każdy w systemie chowu ściółkowego oraz budowa czterech budynków kurników o obsadzie 14.000 sztuk indyczek każdy w systemie chowu ściółkowego „ na działkach nr ewid. 98, 99, 100 i 101 w miejscowości Rzężawy więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn:„Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Młudzynie” - na działkach nr 213, 359, 89, 306, 307, 314, 589 w m. Młudzyn, gm. Żuromin. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Wydobywanie kopalin ze złoża kruszywa naturalnego -Brudnice” na działkach nr 25/3, 25/4, 25/5, 26/1, 26/2, 26/3 położonych w Brudnicach więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa budynku kurnika o obsadzie 78.000 sztuk kurcząt brojlerów (312 DJP) w systemie chowu ściołowego” na działce nr 102/1 położonej w Kliczewie Dużym więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:„Budowa dwóch budynków chlewni w systemie chowu rusztowego o obsadzie po 2000 sztuk tuczników każdy tj. 560 DJP” na działce nr 63 położonej w Będzyminie. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:„Budowa budynku kurnika o obsadzie do 39.000 sztuk kurcząt brojlerów (156 DJP) , rozbudowa istniejącego kurnika do obsady 36.000 sztuk kurcząt brojlerów (144 DJP) oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego kurnika z chowu 25.700 sztuk kurcząt brojlerów na 30.000 sztuk kurcząt brojlerów” na działkach nr 464 i 465 położonych w Olszewie. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Wydobywanie kopalin ze złoża kruszywa naturalnego -Brudnice” na działkach nr 25/3, 25/4, 25/5, 26/1, 26/2, 26/3 położonych w Brudnicach więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia:„Eksploatacja kruszywa naturalnego z części złoża Brudnice II (Brudnice II – pole A)” na działkach nr 28 i 29 położonych w Brudnicach więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia„ Budowa dwóch budynków kurników dla chowu ściołowego kurcząt brojlerów o obsadzie do 37.000 sztuk każdy tj. 296 DJP wraz z obiektami towarzyszącymi” na działce nr 70/3 położonej w Wólce Kliczewskiej więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia„ Budowa sześciu budynków kurników o obsadzie łącznej 314.160 sztuk kurcząt brojlerów w systemie chowu ściołowego wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 130/6 i 130/7 położonych w Brudnicach więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:„Wydobywanie kopalin ze złoża kruszywa naturalnego - Brudnice” na działkach nr 25/3, 25/4, 25/5, 26/1, 26/2, 26/3 położonych w Brudnicach. więcej...
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech