02-07-2020r.
godzina 13:45
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Gmina i Miasto Żuromin pozyskała 1.278.900 zł środków unijnych z POKL
Miasto pozyskało 456.000 zł na budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych
Miasto pozyskało 2 miliony środków unijnych z RPOWM
Kolejne środki unijne dla GiM Żuromin 212.151 zł
2mln 449 tyś zł środków unijnych dla Poniatowa w 2012 roku
288 tyś zł środków unijnych dla Żuromińskich szkół podstawowych w 2012 roku
291 tyś zł środków unijnych na place zabaw w Chamsku i Raczynach w 2012 i 2013 r.
Burmistrz i Skarbnik podpisali umowę na środki unijne z POKL na ponad 888 tyś zł
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 742746 raz(y)


[Panel administracyjny]

PROJEKTY UNIJNE :: Projekty unijne 2010-2014 :: Gmina i Miasto Żuromin pozyskała 1.278.900 zł środków unijnych z POKL 

Podpisano 4 umowy na realizację programów z POKL

 

     17 marca 2011 rokiu Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Żurominie i Skarbnik Gminy i Miasta Żuromin podpisali umowy w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnmych w Warszawie. Dyrektor Roman Lewandowski został upoważniony przez Burmistrza Gminy i Miasta do podpisania 4 umów na łączną kwotę 190.400 zł.

       11 wniosków o środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostały złożone przez Gminę i Miasto Żuromin w czwartym kwartale 2010 roku:

Dla Zespołu Szkół Nr 2 w Żurominie:

POKL Priorytet 9  "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"

  •  "Ja tez chcę zostać Einsteinem"  50.000 zł
  •  "Robotyka w Żurominie"  50.000 zł
  •  "Edukacja ekologiczna i zdrowotna, czyli blisko z przyrodą" 45.200 zł
  •  "Edukacja sportowa drogą do wszechstronnego rozwoju dzieci" 45.200 zł
  •  "Sport to zdrowie"   50.000 zł

POKL 9.1.2
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów  "Szkoła równych szans" 542.525 zł

POKL 9.1.2
"Dodatkowe zajęcia dla uczniów ich szansą na lepszą przyszłość" 551.756 zł

Na liście rankingowej dofinansowane zostało 5 wniosków na łączną kwotę 240.400 zł.

Dla Zespołu Szkół Nr 1 w Żurominie, Będzyminie i w Chamsku:

POKL Priorytet 9
Program dla rodziców i nauczycieli "Wracamy do szkoły" 50.000 zł

POKL 9.1.2
"Wiem więcej - mogę więcej" 888.500 zł.

Na liście rankingowej dofinansowane zostały 2 wnioski na łączną kwotę 938.500 zł.

Dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Poniatowie:

POKL Prirytet 9, Działanie 9.5 

"Chcemy dorównać najlepszym - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej w Poniatowie"    50.000 zł.

"Angielski dla każdego"  50.000 zł.

Na liście rankingowej dofinansowane zostały 2 wnioski na łączną kwotę 100.000 zł.

 

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech