07-07-2020r.
godzina 15:03
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Gmina i Miasto Żuromin pozyskała 1.278.900 zł środków unijnych z POKL
Miasto pozyskało 456.000 zł na budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych
Miasto pozyskało 2 miliony środków unijnych z RPOWM
Kolejne środki unijne dla GiM Żuromin 212.151 zł
2mln 449 tyś zł środków unijnych dla Poniatowa w 2012 roku
288 tyś zł środków unijnych dla Żuromińskich szkół podstawowych w 2012 roku
291 tyś zł środków unijnych na place zabaw w Chamsku i Raczynach w 2012 i 2013 r.
Burmistrz i Skarbnik podpisali umowę na środki unijne z POKL na ponad 888 tyś zł
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 742774 raz(y)


[Panel administracyjny]

PROJEKTY UNIJNE :: Projekty unijne 2010-2014 :: Burmistrz i Skarbnik podpisali umowę na środki unijne z POKL na ponad 888 tyś zł 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

 

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

tel. (0-22) 542 20 00, fax (0-22) 698 31 44

www.mazowia.eu, e-mail: mjwpu@mazowia.eu

     Znak sprawy: WIS.0623-2-P-27/11                                                                Warszawa,     

                     01.04.2011 r.

 

 

Informacja prasowa:

Unijne środki na wyrównanie szans edukacyjnych i pomoc uczniom w Gminie Żuromin

 

„Wiem więcej, mogę więcej” - pod takim tytułem w Gminie Żuromin zostanie przeprowadzony unijny projekt. Ponad 888 tyś. zł dotacji stworzy warunki dla lepszego rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych dla  600 uczniów szkół Gminy Żuromin. Umowę na unijne dofinansowanie tego projektu podpisali dziś Elżbieta Szymanik, Zastępca Dyrektora ds. PO KL oraz Zbigniew Nosek, Burmistrz Gminy i Miast Żuromin oraz Maria Żołnowska, Skarbnik Gminy.  Stosowne dokumenty asygnowano w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. 

 

Pozyskane dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pozwoli Gminie Żuromin zrealizować projekt pt.” Wiem więcej – mogę więcej”. Celem ogólnym projektu jest stworzenie wsparcie 600 uczniów kompleksowymi działaniami edukacyjnymi w okresie 09.2011 – 06.2012. Uczniowie będą mogli nadrobić zaległości m. in. z zakresu języków obcych oraz przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.

Projekt obejmie 600 uczniów ze szkół podstawowych w Będzyminie, Chamsku i Żurominie oraz Gimnazjum
 nr 1 w Żurominie. W projekcie weźmie udział także 32 nauczycieli z 4 szkół. Przyznane dofinansowanie pomoże także wyposażyć 4 szkoły w multimedialne środki dydaktyczne.

Dyrektor Elżbieta Szymanik podsumowała spotkanie: „Cieszę się, że dzięki podpisanej dzisiaj umowie będziemy mogli uzupełnić niedobór środków w oświacie na realizację niezbędnych zajęć dodatkowych, czy nadobowiązkowych. Dotacja pomoże zorganizować zajęcia wyrównujące dla uczniów pozostających w tyle w stosunku do rówieśników”.  Podczas podpisania umowy na unijne dofinansowanie Burmistrz Gminy Żuromin dodał: „Dzięki przyznanej dotacji będziemy mogli zorganizować  ponad 5,5 tys. godzin zajęć, a tym samym stworzyć naszym uczniom warunki do osiągania jeszcze lepszych wyników”.

 

Tytuł projektu: „Wiem więcej – mogę więcej” , realizowany w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Koszty realizacji projektu: 918 613,00 zł.

Przyznane dofinansowanie: 888 983,00 zł.

Wkład własny Gminy Żuromin: 29 630,00 zł.

 

Lidia Krawczyk,

Zespół Prasowy

Wydział Informacji i Szkolenia Beneficjentów

tel. 022/542 22 23, e-mail: l.krawczyk@mazowia.eudrukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech