28-11-2021r.
godzina 22:21
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 746931 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2011 :: Wybory Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP 

Wybory Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Żurominie

    W sobotę 2 lipca 2011 roku w Poniatowie odbyły sie wybory składu Zarządu Miejsko-Gminnego OSP. W trakcie walnego zgromadzenia udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi, któremu zakończyła się 5-letnia kadencja.                              

                                                                                                        

Po przedstawieniu sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków przystąpiono do wyborów nowego 20-osobowego Zarządu spośród delegatów 9 jednostek OSP działających na terenie Gminy i Miasta Żuromin. Gościem honorowym był Ksiądz Dziekan Kazimierz Kowalski, Radna Barbara Michalska i Dowódca JRG kapitan Janusz Chyliński.

 Uchwałą wybrano następujący skład Zarządu:

 • Mirosław Bartczak
 • Krzysztof Biesalski
 • Mariusz Bronowski
 • Andrzej Brzostek
 • Tomasz Karolewski
 • Wiesław Kosek
 • Tomasz Kwiatkowski
 • Łukasz Kaźmierczak
 • Sławomir Manelski
 • Zbigniew Nosek
 • Andrzej Nowakowski
 • Marek Panek
 • Marek Rokita
 • Dariusz Rygalski
 • Piotr Smoliński
 • Stanisław Ulanowski
 • Grzegorz Wesołowski
 • Włodzimierz Wiśniewski
 • Sławomir Wawszczak
 • Witold Zimolzak

 
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech