24-10-2021r.
godzina 13:32
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 746749 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2011 :: Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 20111
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN z dnia 9.08.2011r. więcej...
2.
Uchwała Nr 77/X/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 sierpnia 2011r. więcej...
3.
Uchwała Nr 78/X/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 sierpnia 2011r. więcej...
4.
Obwieszczenie Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.08.2011r. więcej...
5.
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych więcej...
6.
Informacja dla osób niepełnosprawnych więcej...
7.
Kalendarz Wyborczy więcej...
8.
Informacja na temat dopisywania się do spisów wyborców oraz wydawania zaświadczeń więcej...
9.
Informacja o wyłożeniu spisu wyborców więcej...
10.
Zarządzenie Nr 88/11 Burmistrza Gm.i M. z dnia 19 wrzesnia 2011r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych więcej...
11.
Zarządzenie Nr 91/11 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22 września 2011r. w sprawie sprostowania pomyłek pisarskich w obwodowych komisjach wyborczych więcej...
12.
Informacja o składach osobowych obwodowych komisji wyborczych więcej...
13.
Zazrądzenie Nr 97/11 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29 września 2011r. więcej...
14.
INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU PRACY PRZEZ OKW W DNIU GŁOSOWANIA więcej...
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech