26-11-2020r.
godzina 18:51
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Gmina i Miasto Żuromin pozyskała 1.278.900 zł środków unijnych z POKL
Miasto pozyskało 456.000 zł na budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych
Miasto pozyskało 2 miliony środków unijnych z RPOWM
Kolejne środki unijne dla GiM Żuromin 212.151 zł
2mln 449 tyś zł środków unijnych dla Poniatowa w 2012 roku
288 tyś zł środków unijnych dla Żuromińskich szkół podstawowych w 2012 roku
291 tyś zł środków unijnych na place zabaw w Chamsku i Raczynach w 2012 i 2013 r.
Burmistrz i Skarbnik podpisali umowę na środki unijne z POKL na ponad 888 tyś zł
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 743852 raz(y)


[Panel administracyjny]

PROJEKTY UNIJNE :: Projekty unijne 2010-2014 :: Miasto pozyskało 2 miliony środków unijnych z RPOWM 

Miasto pozyskało 2 miliony zł z RPO WM


 

dla rozwoju Mazowsza

 

„Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

 

Przebudowa drogi gminnej nr 460625W relacji Poniatowo – Franciszkowo              wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej

    

Informacje dotyczące projektu:

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet III. Regionalny System Transportowy

Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa

Beneficjent – Gmina i Miasto Żuromin

Wartość całkowita projektu – 2 505 753,88 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 2 028 035,48 zł

Okres realizacji: lata 2008 - 2011

 

Opis projektu:

Projekt pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 460625W relacji Poniatowo – Franciszkowo                  wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej” zrealizowany został na terenie gminy Żuromin. Zakres projektu obejmował wykonanie drogi o długości 2,961 km i szerokości 5,5 m – 6,00 m, wybudowanie ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 2,5 m z kostki brukowej usytuowanej wzdłuż drogi, wybudowanie kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 240 m. Wybudowana droga łączy sąsiadujące ze sobą miejscowości Poniatowo i Franciszkowo prowadząc dalej do pobliskiej miejscowości Chamsk, umożliwia zarazem objazd Żuromina na trasie Sierpc – Żuromin - Rypin. Realizacja projektu wpłynęła na poprawę stanu technicznego i rozwoju istniejącej infrastruktury dróg gminnych ponadto doprowadziła do realizacji takich celów lokalnych jak: poprawa spójności komunikacyjnej gminy Żuromin, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, ograniczenie negatywnego wpływu ruchu drogowego na środowisko naturalne, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej i wzrostu konkurencyjności Gminy Żuromin oraz rozwój społeczno – gospodarczy gminy Żuromin

 

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin

/-/

Zbigniew Nosek

 

 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

 

 

 

     18 października Burmistrz Zbigniew Nosek i Skarbnik Maria Żołnowska podpisali umowę na unijne środki z Marszałkiem Adamem Struzikiem i Wicemarszałkiem Marcinem Kierwińskim.

       Umowa opiewa na dofinansowanie w kwocie 2.028.035,48 zł inwestycji "Budowa drogi i ścieżki pieszorowerowej Poniatowo - Franciszkowo" . Wartość inwestycji zrealizowanej w ubiegłym roku wyniosła 2.505.753,88 zł.

        Projekt wnniosku RPOWM Działanie 3.1 infarastruktura drogowa opracowała pracownik wydziału budownictwa mgr inż.Ewa Wnuk.

        Nowo wybudowana droga łączy dwie drogi wojewódzkie Nr 563 i 541 dając możliwość objazdu Żuromina na trasie Sierpc-Bieżuń-Poniatowo-Rypin. Ponad 3km odcinek ścieżki rowerowej będzie stanowił integralną część projektowanej i budowanej ścieżki na trasie Żuromin-Poniatowo-Franciszkowo-Żuromin o długości prawie 11 km.

        Żuromin otrzymał środki unijne rezem z laboratorim laserów wielkiej mocy w Warszawie.Zbigniew Nosek składa podziękowania w imieniu beneficjentów.
– Podpisujemy dzisiaj umowy na dofinansowanie dwóch różnych, ale bardzo ważnych dla rozwoju naszego regionu projektów. Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej to zawsze duże ułatwienie dla mieszkańców, a nowa droga w gminie Żuromin zdecydowanie poprawiła komunikację pomiędzy obiema miejscowościami. Odciążyła także ruch w mieście. Natomiast projekt doposażenia Laboratorium Laserów Wielkiej Mocy, pozwoli Instytutowi brać udział i stać się pełnoprawnym partnerem w prowadzeniu innowacyjnych badań nad fuzją termojądrową – podkreślił Marszałek Adam Struzik. fot. Eliza Albrechcińska fot.Eliza Albrechcińska
Skarbnik Maria Żołnowska udziela wywiadu dla TV Regionalnej
Marszałek Adam Struzik, Wicemarszałek Marcin Kierwiński i Burmistrz Zbigniew Nosek.
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech