05-12-2020r.
godzina 03:15
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycyjny półmetek VI kadencji
Inwestycje wykonane w 2013 roku
Inwestycje wykonane w 2012 roku - lista
Inwestycje wykonane w 2012 roku - artykuły
Inwestycje wykonane w 2011 roku - lista
Inwestycje wykonane w 2011 roku - artykuły
Wnioski złożone przez GiM Żuromin na 2011 rok
Środki pozyskane w 2011r.- artykuły
Miasto pozyskało 49.000 zł z FOGR-u na budowę drogi ul.Łąkowa w Chamsku
MGOPS pozyskał 85.360 zł na dożywianie dzieci
Miasto pozyskało 50.000 zł z WFOŚiGW na usuwanie i utylizację materiałów zawierających azbest
Gmina i miasto pozyskało 48.565 zł w ramach funduszu sołeckiego
Środki pozyskane w 2011 r. - lista
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 743945 raz(y)


[Panel administracyjny]

Inwestycje w mieście i gminie :: Inwestycje 2010-2014 :: Środki pozyskane w 2011r.- artykuły :: MGOPS pozyskał 85.360 zł na dożywianie dzieci 

85.360 zł środków zewnętrznych na dożywianie

   W ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie realizuje dożywianie dzieci w przedszkolach oraz uczniów w stołówkach szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych i internatach szkół.

Od 10 października 2011r. tut. Ośrodek finansuje dożywianie uczniów w 4 szkołach wiejskich w formie gorącego posiłku (zupy). Ponadto w ramach programu osobom i rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialno-bytowej udzielana jest pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności - posiłków.

Program finansowany jest z budżetu państwa oraz ze środków budżetu gminy. Planowany koszt realizacji programu na rok 2011 wynosi 145 360 zł, z czego kwota 85 360 zł stanowi wnioskowaną dotację z budżetu wojewody, natomiast 60 000 zł to środki własne gminy.

Obecnie z dożywiania w formie posiłków korzysta 155 dzieci. Liczba dzieci objętych dożywianiem z terenu GiM Żuromin w poszczególnych placówkach przestawia się następująco:

- Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Żurominie oraz Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Żurominie - 17 dzieci

- Zespół Szkół Nr 1 w Żurominie oraz Zespół Szkół Nr 2 w Żurominie - 79 uczniów

- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku, Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie, Samorządowa Szkoła Podstawowa w Będzyminie, Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach - 47 uczniów

- Zespół Placówek Oświatowych w Szreńsku - 3 uczniów

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie - 1 uczeń

- Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie - 1 uczeń

- Internat Liceum Ogólnokształcącego w Płocku - 1 uczeń

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech