28-10-2020r.
godzina 09:26
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ogłoszenia od 2004 do 2007 roku
Ogłoszenia 2008 rok
Ogłoszenia 2009 rok
Ogłoszenia 2010 rok
Ogłoszenia 2011 rok
Ogłoszenia 2012 rok
Ogłoszenia 2013 rok
Ogłoszenia 2014 rok
Ogłoszenia 2015 rok
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 743620 raz(y)


[Panel administracyjny]

Wydział Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska :: Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska :: Ogłoszenia 2012 rokobwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : „Budowa dwóch budynków kurników dla chowu ściołowego kurcząt brojlerów o obsadzie do 37.000 sztuk każdy tj. 296 DJP wraz z obiektami towarzyszącymi” na działce nr 70/3 położonej w Wólce Kliczewskiej więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko„Eksploatacja kruszywa naturalnego z części złoża Brudnice II (Brudnice II – pole A)” na działkach nr 28 i 29 położonych w Brudnicach więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko „Budowa dwóch budynków chlewni w systemie chowu rusztowego o obsadzie po 2000 sztuk tuczników każdy tj. 560 DJP” na działce nr 63 położonej w Będzyminie więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko„Budowa trzech budynków kurników o obsadzie po 40.000 sztuk kur niosek każdy w systemie chowu klatkowego (480 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 62 i 63 położonych w Będzyminie więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko„Adaptacja istniejących budynków inwentarskich – kurników na indyczniki wraz z rozbudową o obsadzie końcowej 9.400 sztuk brojlerów indyczych (po 4700 sztuk każdy) tj. 225,60 DJP w systemie chowu ściołowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (dwa silosy paszowe o pojemności do 30 ton każdy, studnia głębinowa, dwa zbiorniki na nieczystości ciekłe)” na działkach nr 229/2 i 229/3 położonych w Raczynach więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko „Budowa farmy wiatrowej składającej się z jednej turbiny wiatrowej o mocy 600 kW wraz z kontenerowa stacją transformatorową, linią napowietrzna oraz linią kablową ” na działce nr 167 położonej w Nadratowie Nowym więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Brudnice III ” na działce nr 27 położonej w Brudnicach więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji : „Budowa jednego budynku kurnika o obsadzie 36.000 sztuk brojlerów w systemie chowu ściołowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr 130/2 położonej w Brudnicach. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko„Budowa sześciu budynków kurników o obsadzie łącznej 314.160 sztuk brojlerów w systemie chowu ściołowego wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 130/6 i 130/7 położonych w Brudnicach więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko „Budowa dwóch budynków produkcyjnych – indyczników o obsadzie łącznej do 39.000 sztuk indyków (936 DJP) w systemie chowu ściołowego” na działce nr 64 położonej we Wiadrowie więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko „Rozbudowa obiektu chowu trzody chlewnej o obsadę 400 sztuk tucznika w systemie rusztowym” na działce nr 245/1 położonej w Rzężawach więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : „Eksploatacja kruszywa naturalnego z części złoża Brudnice II (Brudnice II-pole A)” na działkach nr 28 i 29 położonych w Brudnicach. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko „Budowa farmy wiatrowej składającej się z jednej turbiny wiatrowej o mocy 600 kW wraz z kontenerowa stacją transformatorową, linią napowietrzna oraz linią kablową ” na działce nr 167 położonej w Nadratowie Nowym więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko„Rozbudowa elektrowni wiatrowej” na działkach nr 356/7, 356/9 i 1201/1 położonych w Poniatowie więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko„Budowa trzech budynków kurników o obsadzie po 40.000 sztuk kur niosek każdy w systemie chowu klatkowego (480 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 62 i 63 położonych w Będzyminie więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: „Budowa trzech budynków kurników o obsadzie do 78.000 sztuk kurcząt brojlerów (tj. łącznie 936 DJP) w systemie chowu ściołowego” na działkach nr 51/8 i 51/12 położonych w Wólce Kliczewskiej. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:„Budowa trzech budynków inwentarskich – kurników o obsadzie końcowej 43.100 sztuk brojlerów każdy tj. 517,20 DJP w systemie chowu ściołowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (sześć silosów paszowych o pojemności do 30 ton każdy, zbiorniki na nieczystości ciekłe) ” na działce nr 199/2 położonej w Raczynach. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Brudnice III” na działce nr 27 położonej w Brudnicach więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:„Rozbudowa obiektu chowu trzody chlewnej o obsadę 400 sztuk tucznika w systemie rusztowym” na działce nr 245/1 położonej w Rzężawach. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: „Budowa budynku chlewni o obsadzie do 2000 sztuk tuczników (280 DJP) w systemie chowu rusztowego wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 358/2 i 359 położonych w Chamsku. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:„Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 600 kW wraz z kontenerową stacją transformatorową , linią napowietrzną oraz kablową” na działce nr 167 położonej w Nadratowie Nowym. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:„Adaptacja istniejących budynków inwentarskich – kurników na indyczniki wraz z rozbudową o obsadzie końcowej 9.400 sztuk brojlerów indyczych (po 4700 sztuk każdy) tj. 225,60 DJP w systemie chowu ściołowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (dwa silosy paszowe o pojemności do 30 ton każdy, studnia głębinowa, dwa zbiorniki na nieczystości ciekłe)” na działkach nr 229/2 i 229/3 położonych w Raczynach . więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko „Rozbudowa elektrowni wiatrowej” na działkach nr 356/7, 356/9, 1201/1 w miejscowości Poniatowo. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:„Budowa sześciu budynków kurników o obsadzie łącznej 314 160 sztuk kurcząt brojlerów w systemie chowu ściołowego wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 130/6 i 130/7 położonych w Brudnicach. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: „Rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego wraz z adaptacją na budynek mieszkalno-usługowy (warsztat samochodowy)” na działkach nr 472/2 i 473 w miejscowości Poniatowo więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa dwóch budynków produkcyjnych – indyczników o obsadzie łącznej do 39.000 sztuk indyków (936 DJP) w systemie chowu ściołowego ” na działce nr 64 położonej we Wiadrowie. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:„Budowa trzech budynków inwentarskich – kurników o obsadzie końcowej 43.100 sztuk brojlerów każdy tj. 517,20 DJP w systemie chowu ściołowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (sześć silosów paszowych o pojemności do 30 ton każdy, zbiorniki na nieczystości ciekłe) ” na działce nr 199/2 położonej w Raczynach więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:„Budowa trzech budynków kurników o obsadzie po 40.000 sztuk kur niosek każdy w systemie chowu klatkowego (480 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 62 i 63 położonych w Będzyminie. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: „Budowa budynku chlewni o obsadzie 2000 sztuk tuczników (280 DJP) w systemie chowu rusztowego wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 358/2 i 359 położonych w Chamsku. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:„Rozbudowa obiektu chowu trzody chlewnej o obsadę 400 sztuk tucznika w systemie rusztowym” na działce nr 245/1 położonej w Rzężawach. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Adaptacja istniejących budynków inwentarskich – kurników na indyczniki wraz z rozbudową o obsadzie końcowej 9.400 sztuk brojlerów indyczych (po 4700 sztuk każdy) tj. 225,60 DJP w systemie chowu ściołowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (dwa silosy paszowe o pojemności do 30 ton każdy, studnia głębinowa, dwa zbiorniki na nieczystości ciekłe) ” na działkach nr 229/2 i 229/3 położonych w Raczynach. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wszczęcia postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: „Przebudowa drogi ul. Kościelnej w Chamsku” na działkach nr 801, 802, 782, 786, 878/19, 979, 1020, 805 położonych w Chamsku, gmina Żuromin. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wszczęcia postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji:„Rozbudowa sieci wodociągowej w Brudnicach przy ul. Lidzbarskiej” na działkach nr 52/2, 54, 65/2, 65/1, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56 i 44 położonych w Brudnicach, gmina Żuromin. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:„Rozbudowa elektrowni wiatrowej” na działkach nr 356/7, 356/9, 1201/1 położonych w Poniatowie. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:„Budowa farmy wiatrowej składającej się z jednej turbiny wiatrowej o mocy 600 kW wraz z kontenerową stacją transformatorową 15/0,42 kV, linii napowietrznej SN 15 kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV” na działce nr 167 położonej w Nadratowie Nowym. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:„Budowa trzech budynków kurników o obsadzie do 78.000 sztuk kurcząt brojlerów w systemie chowu ściołowego” na działkach nr 51/8 i 51/12 położonych w Wólce Kliczewskiej. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wszczęcia postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji:„Rozbudowa elektrowni wiatrowej” na działkach nr 356/7, 356/9, 1201/1 położonych w Poniatowie, gmina Żuromin. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa trzech budynków inwentarskich – kurników o obsadzie końcowej 43.100 sztuk brojlerów każdy tj. 517,20 DJP w systemie chowu ściołowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (sześć silosów paszowych o pojemności do 30 ton każdy, zbiorniki na nieczystości ciekłe) ” na działce nr 199/2 położonej w Raczynach więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:„Budowa budynku chlewni o obsadzie do 2000 sztuk tuczników (280 DJP) w systemie chowu rusztowego wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 358/2 i 359 położonych w Chamsku. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „ Rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego wraz z adaptacją na budynek mieszkalno-usługowy (warsztat samochodowy)” na działce nr 472/2 i 473 położonej w Poniatowie więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:„Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Brudnice III” na działce nr 27 położonej w Brudnicach. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu celu publicznego dla inwestycji : Rozbudowa drogi gminnej - ul. Kościelnej w Chamsku , na działkach nr nr ewid. 801, 802, 782, 786, 878/19, 1020, 805, 979, 750 w m. Chamsk, gm. Żuromin. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wszczęcia postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji:„Rozbudowa drogi gminnej we Franciszkowie” na działkach nr 220, 287, 288 położonych we Franciszkowie więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:„Budowa trzech budynków inwentarskich – kurników o obsadzie końcowej 43.100 sztuk brojlerów każdy tj. 517,20 DJP w systemie chowu ściołowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (sześć silosów paszowych o pojemności 30 ton każdy , zbiorniki na nieczystości ciekłe)” na działce nr 199/2 położonej w Raczynach. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu celu publicznego dla inwestycji :„Rozbudowa sieci wodociągowej w Brudnicach przy ul. Lidzbarskiej” - na działkach nr nr ewid. 52/2, 54, 65/2, 65/1, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 44 w m. Brudnice, gm. Żuromin, więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia:„Budowa trzech budynków kurników o obsadzie po 40.000 sztuk kur niosek każdy w systemie chowu klatkowego (480 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi „ na działkach nr 62 i 63 położonych w Będzyminie. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego wraz z adaptacją na budynek mieszkalno-usługowy (warsztat samochodowy)” na działkach nr 472/2 i 473 położonych w Poniatowie. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu celu publicznego dla inwestycji :„Budowa chodnika, kanalizacji deszczowej oraz zjazdów indywidualnych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 563 w miejscowości Dąbrowa” na działce nr 457 położonej w Żurominie oraz na działkach nr 85, 67/1, 71, 72/1, 75, 83, 89/1, 90/1, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102 położonych w Dąbrowie. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wszczęcia postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa dwóch zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 541” na działkach nr 220, 20, 41/1, 41/2 położonych we Franciszkowie więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia:„Budowa sześciu budynków kurników o obsadzie łącznej 314 160 sztuk kurcząt brojlerów w systemie chowu ściołowego wraz z obiektami towarzyszącymi „ na działkach nr 130/6 i 130/7 położonych w Brudnicach więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu celu publicznego dla inwestycji :„Rozbudowa elektrowni wiatrowej ” na działkach nr 356/7, 356/9, 1201/1 położonych w Poniatowie, gmina Żuromin. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu celu publicznego dla inwestycji :„Rozbudowa drogi gminnej ” na działkach nr 287, 288 i 220 położonych we Franciszkowie więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:„Zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego dwustanowiskowego z częścią gospodarczą na dwustanowiskowy warsztat samochodowy” na działce nr 65/2 położonej w Brudnicach. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa czterech budynków kurników o obsadzie 39.000 sztuk brojlera kurzego każdy w systemie chowu ściołowego „ na działkach nr 30/3 i 31/3 położonych w Dąbrowie więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia„Budowa sześciu budynków kurników o obsadzie łącznej 314.160 sztuk brojlerów w systemie chowu ściołowego wraz z obiektami towarzyszącymi „ na działkach nr 130/6 i 130/7 położonych w Brudnicach. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa czterech budynków kurników o obsadzie po 10.000 sztuk brojlerów indyczych każdy w systemie chowu ściołowego„ na działkach nr 30/3 i 31/3 położonych w Dąbrowie. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wszczęcia postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Chmielnej w Rozwozinie” na działkach nr 68, 202, 67 i 66 położonych w Rozwozinie więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu celu publicznego dla inwestycji: „Budowa dwóch zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 541 ” na działkach nr 220, 20, 41/1 i 41/2 położonych we Franciszkowie więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa czterech budynków kurników o obsadzie 39.000 sztuk brojlera kurzego każdy w systemie chowu ściołowego „ na działkach nr 30/3 i 31/3 położonych w Dąbrowie więcej...
obwieszczenie
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:„Budowa trzech budynków kurników o obsadzie po 40.000 sztuk kur niosek każdy w systemie chowu klatkowego (480 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 62 i 63 położonych w Będzyminie. więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia:„Zmiana sposobu użytkowania budynku kurnika z chowu ściołowego na system klatkowy o obsadzie 30.000 sztuk kur„ na działce nr 38/2 położonej w Brudnicach więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa czterech budynków kurników o obsadzie po 10.000 sztuk brojlerów indyczych każdy w systemie chowu ściołowego„ na działkach nr 30/3 i 31/3 położonych w Dąbrowie więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa czterech budynków kurników o obsadzie 39.000 sztuk brojlera kurzego każdy w systemie chowu ściołowego „ na działkach nr 30/3 i 31/3 położonych w Dąbrowie więcej...
obwieszczenie
Dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa czterech budynków kurników o obsadzie 10.000 sztuk brojlera indyczego każdy w systemie chowu ściołowego „ na działkach nr 30/3 i 31/3 położonych w Dąbrowie więcej...
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech