28-11-2021r.
godzina 22:07
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 746931 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2011 :: Z Żuromina ku gwiazdom 

Z Żuromina ku gwiazdom

     2 stycznia 2012 roku kilka minut po godz 13. krótkofalowcy z Zespołu Szkół Nr 2 w Żurominie połączyli się z Międzynarodową Stacją Kosmiczną ISS w ramach programu ARISS.

     ARISS (Amateur on the International Space Station) jest międzynarodową organizacją non-profit, umożliwiającą dzięki zaangażowaniu krótkofalowców i użyciu sprzętu radioamatorskiego zorganizowanie edukacyjnej radiokonferencji dla dzieci i młodzieży z astronautami w przestrzeni kosmicznej na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, skrót angielski ISS.

     Kontakt radiowy trwa około 10 minut. W trakcie prowadzonej łączności z astronautami przebywającymi na stacji kosmicznej grupa 18 uczniów z Zespołu Szkół Nr 2 w Żurominie miała możliwość zadania pytań astronaucie Amerykańskiemu i usłyszała na żywo odpowiedzi. Łączność można było zobaczyć na żywo na stronie projektu http://ariss.pzk.pl .

     W Żurominie łączność  została przeprowadzona przez członków Szkolnego Klubu Krótkofalarskiego SP5PMD. Żuromińska "dwójka" była 9 szkołą w Polsce i 199 w Europie, która nawiązała łączność ze Stacją Kosmiczną ISS.

      Opiekunami Szkolnego Klubu i inicjatorami akcji łączności jest Wiesław Paszta i Jacek Gowin.

     Pytania astronaucie uczniowie zadawali w języku angielskim. Odpowiedzi po zakończeniu łaczności przetłumaczył na język polski Piotr Babiuch.

     Przebieg łączności został pokazany przez Kurier Mazowiecki.

      Patronat nad akcją łączności objęło Mazowieckie Kuratorium Oświaty i Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin, który sfinansował z budżetu samorządu zakup części sprzętu niezbednego do nawiązania łączności.

 Jacek Gowin i Wiesław Paszta
Burmistrz Zbigniew Nosek dziękuje inicjatorom i organizatorom akcji łączności ze stacją ISS.
Starosta Janusz Welenc składa podziekowania organizatorom.
Nauczyciel j.angielskiego Piotr Babiuch tłumaczy odpowiedzi udzielane przez astronautę amerykańskiego.
Uczniowie ZSNr2 zadający pytania astronaucie.Krótkofalowcy, koordynatorzy progamu ARISS.


Pan Jacek Gowin ustawia antenę do łączności ze stacją na dachu szkoły.
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech