23-04-2021r.
godzina 12:20
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 745048 raz(y)


[Panel administracyjny]

Przetarg nr 1 -     Przetarg nr 2 -     Przetarg nr 3 -     Przetarg nr 4 -     Przetarg nr 5 -     Przetarg nr 6 -     Przetarg nr 7 -     Przetarg nr 8 -     Przetarg nr 9 -     Przetarg nr 10 -     Przetarg nr 11 -     Przetarg nr 12 -     Przetarg nr 13 -     Przetarg nr 14 -     Przetarg nr 15 -     Przetarg nr 16 -     Przetarg nr 17 -     Przetarg nr 18 -     Przetarg nr 19 -     Przetarg nr 20 -     Przetarg nr 21 -     Przetarg nr 22 -     Przetarg nr 23 -     Przetarg nr 24 -    

Archiwum :: Archiwum 2012 :: Przetargi w 2012 roku 

Przetarg nr 1 - Budowa traktu pieszo – rowerowego w ciągu drogi gminnej ul. Mazowiecka w Chamsku wraz z infrastrukturą techniczną

Przetarg nr 2 - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pl. Wolności i ul. Zamojskiego w Żurominie.

Przetarg nr 3 - Remont cząstkowy ulic na terenie Gminy i Miasta Żuromin.

Konkurs ofert - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin.

Przetarg nr 5 - Zakup pospółki.

Przetarg nr 6 - Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami we wsi Cierpigórz.

Przetarg nr 7 - Remont dachu budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żurominie.

Przetarg nr 8 - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2012 rok w wysokości 1.337.850,00 zł.

Przetarg nr 9 -  Budowa trzech szkolnych placów zabaw.

Przetarg nr 10 -  Przebudowa ulicy Krótkiej i Ogrodowej w Dębsku.

Przetarg nr 11 -  Budowa linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia ulicznego przy ul. Zwycięstwa w Żurominie oraz budowa linii napowietrznej nn-0,4 kV oświetlenia ulicznego przy ul. Przemysłowej w Żurominie.

Przetarg nr 12 -  Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jezuitów w Żurominie.

Przetarg nr 13 -  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.539.125,00 zł.

Przetarg nr 14 -  Budowa trzech szkolnych placów zabaw.

Przetarg nr 15 -  Remont instalacji centralnego ogrzewania w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 w Żurominie .

Przetarg nr 16 -  Rewitalizacja parku przy Placu Piłsudskiego w Żurominie.

Przetarg nr 17 -  Przebudowa ulicy Matejki w Żurominie.

Przetarg nr 18 -  Budowa placu zabaw w Chamsku.

Przetarg nr 19 -  Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza i Klonowej w Żurominie.

Przetarg nr 20 -  Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Żuromin.

Przetarg nr 21 -  Dostawa pomocy dydaktycznych do szkoł podstawowych z terenu Gminy i Miasta Żuromin w ramach projektu POKL 9.1.2 "Sukces osiągniemy gdy indywidualizację zastosujemy".

Przetarg nr 22 - Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć dodatkowych dla uczniów szkół z terenu Gminy i Miasta Żuromin klas I-III objetych projektem POKL 9.1.2 pn. "Sukces osiągniemy gdy indywidualizację zastosujemy" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Przetarg nr 23 -  Dostawa sprzętu multimedialnego do szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Żuromin na potrzeby realizacji projektu 9.1.2 "Sukces osiągniemy gdy indwywidualizację zastosujemy" .

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech