23-04-2021r.
godzina 12:39
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 745049 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2012 :: Średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w GiM Żuromin w 2011 

Średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w Gminie i Mieście Żuromin za 2011 rok

 

 

 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 

  Nazwa województwa   mazowieckie            
  Nazwa powiatu   żuromiński            
  Nazwa gminy   Żuromin            
                Od 1.01.2011 do 31.08.2011 Od 1.09.2011 do 31.12.2011
             

Kwota bazowa zgodnie z ustawą budżetową
na rok podlegający analizie

2 446,82 zł

2 618,10 zł

 

Stopnie awansu
zawodowego

Wskaźnik wynagrodzenia
określony w art..30 ust.3 Karty Nauczyciela w stosunku do kwoty bazowej

Średnie wynagrodzenie

Średnioroczna liczba etatów ustalona
dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych

Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust.3 Karty Nauczyciela dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych

Wydatki poniesione przez Gminę w roku 2011 na wynagrodzenia
w składnikach wskazanych w art. 30 Karty Nauczyciela

Kwota różnicy

Od 1.01.2011
do 31.08.2011

Od 1.09.2011
do 31.12.2011

Od 1.01.2011
do 31.08.2011

Od 1.09.2011
do 31.12.2011

1

Nauczyciel stażysta

100%

2 446,82 zł

2 618,10 zł

1,95

3,28

72 519,86 zł

78 914,42 zł

6 394,56 zł

2

Nauczyciel kontraktowy

111%

2 715,97 zł

2 906,09 zł

25,49

24,29

836 196,31 zł

872 874,66 zł

36 678,35 zł

3

Nauczyciel mianowany

144%

3 523,42 zł

3 770,06 zł

26,11

21,82

1 065 022,81 zł

1 100 409,64 zł

35 386,83 zł

4

Nauczyciel dyplomowany

184%

4 502,15 zł

4 817,30 zł

117,18

122,39

6 578 852,88 zł

6 772 030,03 zł

193 177,15 zł

2012.01.17 /-/Bożena Fijałkowska /-/Zbigniew Nosek
________________ ________________ ________________
Data sporządzenia Osoba sporządzająca

 

Osoba zatwierdzająca

 

 

W związku z art.30a Karty Nauczyciela Gmina i Miasto Żuromin nie musiała dokonać wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli zatrudnionych na jej terenie za 2011 rok.Informację wytworzył(a): Administrator
Informację dodał(a): Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2012-02-03 12:21:32


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech