16-07-2020r.
godzina 19:26
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 742873 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały Rady Miejskiej stanowiące prawo miejscowe :: Uchwały Rady Miejskiej stanowiące prawo miejscowe w 2011 rokuUchwała Nr 19/IV/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 2 lutego 2011r.
w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej więcej...
Uchwała Nr 29/IV/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 2 lutego 2011r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe. więcej...
Uchwała Nr 33/V/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 lutego 2011r.
w sprawie zmian uchwały budzetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2011. więcej...
Uchwała Nr 36/VI/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso więcej...
Uchwała Nr 46/VI/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2011 więcej...
Uchwała Nr 51/VII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 czerwca 2011r.
w sprawie zmian uchwały budzetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2011 więcej...
Uchwała Nr 65/VIII/I1 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 czerwca 2011r.
w sprawie nadania nazy ulicom połozonym w Żurominie. więcej...
Uchwała Nr 68/VIII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 czerwca 2011r.
w sprawie zmian uchwały budzetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2011. więcej...
Uchwała Nr 69/VIII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 czerwca 2011r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola , dla ktorych organem prowadzacym jest Gmina i Miasto Żuromin więcej...
Uchwała Nr 75/IX1/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 czerwca 2011r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2011. więcej...
Uchwała Nr 77/X/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 sierpnia 2011r.
w sprawie opisu granic obwodu nr 3 w Żurominie. więcej...
Uchwała Nr 78/X/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 sierpnia 2011r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 10 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
Uchwała Nr 82/X/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 sierpnia 2011r.
w sprawie zmian uchwaly budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2011. więcej...
Uchwała Nr 85/X/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 3 października 2011r.
w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z szaletów miejskich na terenie miasta Żuromin. więcej...
Uchwała Nr 93/XI/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 3 października 2011r. Uchwała Nr 85/X/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 3 października 2011r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta ŻUromin na rok 2011. więcej...
Uchwała Nr 95/XII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 października 2011r.
w sprawie warunków i trybu wspierania ropzwoju sportu przez Gminę i Miasta Żuromin. więcej...
Uchwała Nr 99/XIII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 24 listopada 2011r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. więcej...
Uchwała Nr 100/XIII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 24 listopada 2011r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. więcej...
Uchwała Nr 101/XIII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 24 listopada 2011r.
w sprawie obniżenia ceny skupu zyta dla celów wymiaru podatku rolnego. więcej...
Uchwała Nr 102/XIII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 24 listopada 2011r.
w sprawie stawek opłaty targowej i terminu jej płatności. więcej...
Uchwała Nr 103/XIII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 24 listopada 2011r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości. więcej...
Uchwała Nr 104/XIII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 24 listopada 2011r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych więcej...
Uchwała Nr 105/XIII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 24 listopada 2011r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg będących w zarządzie Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. więcej...
Uchwała Nr 109/XIII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 24 listopada 2011r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2011. więcej...
Uchwała Nr 112/XIV/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 grudnia 2011r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2011. więcej...
Uchwała Nr 116/XV/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie zmiany Statutu Zakładu Usług Remontowych i Konserwacyjnych w Żurominie. więcej...
Uchwała Nr 118/XV/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2011. więcej...
Uchwała Nr 120/XV/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2012. więcej...
Uchwała Nr 106/XIII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 24 listopada 2011r.
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymnania czystości i porzadku na terenie Gminy i Miasta Żuromin. więcej...
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech