24-10-2021r.
godzina 14:15
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 746749 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały Rady Miejskiej stanowiące prawo miejscowe :: Uchwały Rady Miejskiej stanowiące prawo miejscowe w 2012 rokuUchwała Nr 125/XVI/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 9 lutego 2012r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy połozonej w Żurominie. więcej...
Uchwała Nr 126/XVI/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 9 lutego 2012r.
w sprawie zmian w statucie Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Żurominie. więcej...
Uchwała Nr 127/XVI/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 9 lutego 2012r.
w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania. więcej...
Uchwała Nr 129/XVI/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 9 lutego 2012r.
w sprawie zmian uchwały budzetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2012. więcej...
Uchwała Nr 130/XVI/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 9 lutego 2012r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 281/XLII/2002 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy. więcej...
Uchwała Nr 132/XVII/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 marca 2012r.
w sprawie nadania Statutu Żuromińskiemu Centrum Kultury więcej...
Uchwała Nr 137/XVII/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 marca 2012r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. więcej...
Uchwała Nr 140/XVII/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 marca 2012r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2012 więcej...
Uchwała Nr 143/XVIII/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 kwietnia 2012r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2012. więcej...
Uchwała Nr 147/XIX/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 maja 2012r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2012. więcej...
Uchwała Nr 148/XIX/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 maja 2012r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Żuromin więcej...
Uchwała Nr 153/XX/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 czerwca 2012r. Uchwała Nr 153/XX/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 czerwca 2012r.
w sprawie nadania Statutu Powiatowo-Miejskiej Bibliotece Publicznej więcej...
Uchwała Nr 160/XX/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 czerwca 2012r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2012. więcej...
Uchwała Nr 164/XXI/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 19 lipca 2012r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2012. więcej...
Uchwała Nr 170/XXII/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 sierpnia 2012r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2012. więcej...
Uchwała Nr 177/XXIII/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 24 września 2012r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2012. więcej...
Uchwała Nr 182/XXIV/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 października 2012r.
w sprawie podziału Gminy i Miasta Żuromin na stałe okregi wyborcze , ustalenia granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okregu wyborczym. więcej...
Uchwała Nr 183/XXIV/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 października 2012r.
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , na ktorych nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. więcej...
Uchwała Nr 185/XXIV/12Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 października 2012r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2012. więcej...
Uchwała Nr 188/XXV/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 listopada 2012r.
w sprawie obniżenia ceny skupu zyta dla celów wymiaru podatku rolnego więcej...
Uchwała Nr 189/XXV/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 listopada 2012r.
w sprawie stawek opłaty targowej i terminu jej płatności więcej...
Uchwała Nr 190/XXV/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 listopada 2012r. Uchwała Nr 190/XXV/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 listopada 2012r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości więcej...
Uchwała Nr 191/XXV/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 listopada 2012r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych więcej...
Uchwała Nr 193/XXV/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 listopada 2012r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2012. więcej...
Uchwała Nr 194/XXVI/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 grudnia 2012r.
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości więcej...
Uchwała Nr 196/XXVI/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 grudnia 2012r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. więcej...
Uchwała Nr 197/XXVI/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 grudnia 2012r.
w sprawie określenia terminu i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi więcej...
Uchwała Nr 198/XXVI/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 grudnia 2012r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta Żuromin więcej...
Uchwała Nr 199/XXVI/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 grudnia 2012r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. więcej...
Uchwała Nr 201/XXVI/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 grudnia 2012r.
w sprawie zmian uchwaly budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2012 więcej...
Uchwała Nr 209/XXVII/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 grudnia 2012r.
uchwala Budzetowa Gminy i Miasta Żuromin na rok 2013. więcej...
Uchwała Nr 211/XXVII/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie zmian uchwaly budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2012 więcej...
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech