28-11-2021r.
godzina 20:53
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycyjny półmetek VI kadencji
Inwestycje wykonane w 2013 roku
Inwestycje wykonane w 2012 roku - lista
Inwestycje wykonane w 2012 roku - artykuły
Budowa parkingów przy ul.Jezuitów w Żurominie
Budowa kanalizacji deszczowej Plac Wolności Zamojskiego w Żurominie
Budowa traktu przy ul.Mazowieckiej w Chamsku
Budowa trzech placów zabaw przy szkołach
Przebudowa dachu na budynku ZSNr1
Budowa ul.Krótkiej i Ogrodowej w Dębsku
Inwestycje wykonane w 2011 roku - lista
Inwestycje wykonane w 2011 roku - artykuły
Wnioski złożone przez GiM Żuromin na 2011 rok
Środki pozyskane w 2011r.- artykuły
Środki pozyskane w 2011 r. - lista
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 746930 raz(y)


[Panel administracyjny]

Inwestycje w mieście i gminie :: Inwestycje 2010-2014 :: Inwestycje wykonane w 2012 roku - artykuły :: Budowa traktu przy ul.Mazowieckiej w Chamsku 

Budowa traktu pieszorowerowego przy ul.Mazowieckiej w Chamsku

       W końcu marca 2012 roku rozpoczęły się prace przy inwestycji "Budowa traktu pieszorowerowego przy ul.Mazowieckiej w Chamsku" . Spośród 12 firm najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro "PROBUD" sc. z Sierpca za kwotę 292.889,75 zł.   W styczniu 2012 roku Burmistrz Zbigniew Nosek i Skarbnik Gminy i Miasta Maria Żołnowska podpisali umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie powyższej inwestycji w kwocie 212.151zł, które jednoczesnie nie może przekraczać  75% kosztów inwestycji. 

  • Inwestycja obejmuje: budowę ścieżki pieszorowerowej o długości 574m
  • Rozbudowę kanalizacji deszczowej o dodatkowe 131 m
  • Budowę 11 zatok w obrębie zabytkowego parku z ławkami i koszami ulicznymi
  • Montaż 25 ozdobnych słupów oświetleniowych
  • Budowę miejsc parkingowych
  • poszerzenie ulicy na przebudowanym odcinku

Projekt został dofinansowany z funduszy europejskich w ramach PROW oś IV. Wniosek został złożony w listopadzie  2010 roku.

Po zakończeniu inwestycji "Budowa traktu...  ulica Mazowiecka została poszerzona w ramach remontów cząstkowych za kwote 83 854 zł.

Wartość całej inwestycji w Chamsku w 2011 roku wyniosła 376 744 zł.Informację wytworzył(a): Administrator
Informację dodał(a): Burmistrz
Ostatnia modyfikacja: 2012-10-15 14:26:47


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech