02-07-2020r.
godzina 13:30
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Gmina i Miasto Żuromin pozyskała 1.278.900 zł środków unijnych z POKL
Miasto pozyskało 456.000 zł na budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych
Miasto pozyskało 2 miliony środków unijnych z RPOWM
Kolejne środki unijne dla GiM Żuromin 212.151 zł
2mln 449 tyś zł środków unijnych dla Poniatowa w 2012 roku
288 tyś zł środków unijnych dla Żuromińskich szkół podstawowych w 2012 roku
291 tyś zł środków unijnych na place zabaw w Chamsku i Raczynach w 2012 i 2013 r.
Burmistrz i Skarbnik podpisali umowę na środki unijne z POKL na ponad 888 tyś zł
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 742746 raz(y)


[Panel administracyjny]

PROJEKTY UNIJNE :: Projekty unijne 2010-2014 :: 2mln 449 tyś zł środków unijnych dla Poniatowa w 2012 roku



 

2mln 449tyś zł funduszy unijnych na budowę kanalizacji sanitarnej w Poniatowie

    6 listopada 2012 roku Burmistrz Zbigniew Nosek i Skarbnik Maria Żołnowska podpisali umowę na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Poniatowie z przepompowniami i tranzytem łączącym Poniatowo z żuromińską oczyszczalnią ścieków.

     Wartość kosztorysowa robót z projektami wynosi 4 188 536,65zł. Koszty kwalifikowane wynoszą 3 265 841zł.  Z tego miastu została przyznana pomoc finansowa w wysokości 2mln 449tyś zł. Projekt wniosku opracował pracownik wydziału IBGKiOŚ Wojciech Gowin.

      Umowa została podpisana z Marszałkiem Województwa Adamem Struzikiem.








drukuj wersja do druku



System wykonany przez firmę Javatech