19-10-2020r.
godzina 18:22
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ogłoszenia od 2004 do 2007 roku
Ogłoszenia 2008 rok
Ogłoszenia 2009 rok
Ogłoszenia 2010 rok
Ogłoszenia 2011 rok
Ogłoszenia 2012 rok
Ogłoszenia 2013 rok
Ogłoszenia 2014 rok
Ogłoszenia 2015 rok
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 743553 raz(y)


[Panel administracyjny]

Wydział Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska :: Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska :: Ogłoszenia 2013 rokobwieszczenie
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: „Budowa sześciu budynków kurników o obsadzie łącznej 314160 sztuk kurcząt brojlerów w systemie chowu ściołowego wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 130/6 i 130/7 położonych w Brudnicach. więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji: „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 2,0 MW, rozdzielni prądu, linii napowietrzno-kablowej i drogi dojazdowej„ na działce nr 289/1 położonej w Olszewie więcej...
obwieszczenie
dotyczy wszczęcia postepowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Brudnicach” na działkach nr 68/10, 66, 53/2, 53/1, 52/2, 54 położonych w Brudnicach, gmina Żuromin. więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji : „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Chmielnej w Rozwozinie ” na działkach nr 68, 202, 67, 66, 65/4, 65/3, 65/1, 64, 63, 62 położonych w Rozwozinie więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji:„Budowa czterech budynków kurników o obsadzie po 10.000 sztuk brojlerów indyczych każdy w systemie chowu ściołowego„ na działkach nr 30/3 i 31/3 położonych w Dąbrowie więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji: „Budowa budynku inwentarskiego – chlewni, w systemie chowu rusztowego o obsadzie 1500 sztuk tuczników (210 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi„ na działkach nr 455 i 456 położonych w Młudzynie więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji:„Budowa czterech budynków kurników o obsadzie 39.000 sztuk brojlera kurzego każdy w systemie chowu ściołowego ” na działkach nr 30/3 i 31/3 położonych w Dąbrowie. więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji: „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 2,0 MW, rozdzielni prądu, linii napowietrzno-kablowej i drogi dojazdowej” na działce nr 289/1 położonej w Olszewie więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: „Budowa budynku inwentarskiego – chlewni w systemie chowu rusztowego o obsadzie 1500 sztuk tuczników (210 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi ” na działkach nr 455 i 456 położonych w Młudzynie. więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji: „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 2,0 MW, rozdzielni prądu, linii napowietrzno-kablowej i drogi dojazdowej” na działce nr 289/1 położonej w Olszewie więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji:„Budowa czterech budynków kurników o obsadzie po 10.000 sztuk brojlerów indyczych każdy w systemie chowu ściołowego” na działkach nr 30/3 i 31/3 położonych w Dąbrowie. więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji:„Budowa budynku kurnika do chowu brojlera kurzego o obsadzie 40.000 sztuk w systemie chowu ściołowego” na działce nr 516 położonej w Poniatowie więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji:„Budowa czterech budynków kurników o obsadzie 39.000 sztuk brojlera kurzego każdy w systemie chowu ściołowego ” na działkach nr 30/3 i 31/3 położonych w Dąbrowie. więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji:„Budowa dwóch obiektów do chowu trzody chlewnej o obsadzie do 2000 sztuk tucznika każdy w systemie rusztowym” na działce nr 795 położonej w Poniatowie. więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji: „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 2,0 MW, rozdzielni prądu, linii napowietrzno-kablowej i drogi dojazdowej” na działce nr 289/1 położonej w Olszewie. więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji:„Budowa budynku kurnika do chowu brojlera kurzego o obsadzie 40.000 sztuk w systemie chowu ściołowego” na działce nr 516 położonej w Poniatowie. więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji:„Budowa obiektu do chowu trzody chlewnej o obsadzie 1000 sztuk tucznika w systemie rusztowym” na działce nr 155 położonej we Wiadrowie. więcej...
obwieszczenie
dotyczy wszczęcia postepowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji:„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chamsk – ul Parkowa” na działkach nr 750, 803, 992/1, 804, 878/15, 878/16 położonych w Chamsku więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji:„Budowa budynku kurnika do chowu brojlera kurzego o obsadzie 40.000 sztuk w systemie chowu ściołowego” na działce nr 516 położonej w Poniatowie. więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji: „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku kurnika z systemu ściołowego dla 9990 sztuk kur niosek (39,96 DJP) na system klatkowy dla 38.000 sztuk kur niosek (152 DJP)” na działce nr 160/1 położonej we Franciszkowie więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji: „Budowa obiektu do chowu trzody chlewnej o obsadzie 1000 sztuk tucznika w systemie rusztowym ” na działce nr 155 położonej we Wiadrowie więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji:„Budowa dwóch obiektów do chowu trzody chlewnej o obsadzie do 2000 sztuk tucznika każdy w systemie rusztowym ” na działce nr 795 położonej w Poniatowie więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji:„Budowa dwóch budynków kurników o obsadzie każdy do 35000 sztuk kurcząt brojlerów w systemie chowu ściołowego (łącznie 280 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działce nr 124 położonej w Kliczewie Dużym więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji:„Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 0,8 MW, rozdzielni prądu, linii napowietrzno-kablowej i drogi dojazdowej” na działce nr 289/1 położonej w Olszewie więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji:„Budowa budynku kurnika o obsadzie do 80.000 sztuk kurcząt brojlerów tj. 320 DJP w systemie ściołowym” na działce nr 97 położonej w Wólce Kliczewskiej. więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa kablowej linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi” - na działkach nr nr ewid. 750, 803, 992/1, 804, 878/15, 878/16 w m. Chamsk, gm. Żuromin. więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku kurnika z systemu ściołowego dla 9990 sztuk kur niosek (39,96 DJP) na system klatkowy dla 38.000 sztuk kur niosek (152 DJP)” na działce nr 160/1 położonej we Franciszkowie. więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji:„Budowa obiektu do chowu trzody chlewnej o obsadzie 2000 sztuk tucznika tj. 280 DJP w systemie rusztowym” na działce nr 403 położonej w Dębsku. więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji:„Budowa dwóch obiektów do chowu trzody chlewnej o obsadzie do 2000 sztuk tucznika każdy w systemie rusztowym” na działce nr 795 położonej w Poniatowie. więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji:„Budowa dwóch budynków kurników o obsadzie każdy do 35000 sztuk kurcząt brojlerów w systemie chowu ściołowego (łącznie 280 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działce nr 124 położonej w Kliczewie Dużym. więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy maksymalnej 0,8 MW wraz z rozdzielnią prądu, linia napowietrzno-kablową i drogą dojazdową” na działce nr 289/1 położonej w Olszewie. więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji:„Budowa budynku kurnika o obsadzie do 80.000 sztuk kurcząt brojlerów tj. 320 DJP w systemie ściołowym” na działce nr 97 położonej w Wólce Kliczewskiej. więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji:„Budowa obiektu do chowu trzody chlewnej o obsadzie 2000 sztuk tj. 280 DJP w systemie rusztowym” na działce nr 403 położonej w Dębsku. więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji: „Budowa dwóch obiektów do chowu trzody chlewnej o obsadzie do 2000 sztuk tucznika każdy w systemie rusztowym” na działkach nr 4/1, 4/2 i 4/3 położonych w Dębsku.
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji: „Budowa budynku kurnika o obsadzie 77000 sztuk kurcząt brojlerów (308 DJP) w systemie chowu ściołowego wraz z obiektami towarzyszącymi ” na działkach nr 358/1 i 1041/2 położonych w Chamsku. więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji:„Budowa dwóch budynków kurników o obsadzie każdy do 35.000 sztuk kurcząt brojlerów w systemie chowu ściołowego (łącznie 280 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działce nr 124 położonej w Kliczewie Dużym. więcej...
obwieszczenie
dotyczy wszczęcia postepowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa energetycznej linii kablowej nn-0,4 kV” - na działkach nr nr ewid. 211/2, 190, 179/2, 1199 położonych w Poniatowie więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji:„Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczników) o obsadzie 1500 sztuk tuczników (210 DJP) w systemie chowu rusztowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą ” na działkach nr 518/1 i 518/2 położonych w Poniatowie więcej...
obwieszczenie
dotyczy wszczęcia postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji:„Przebudowa drogi powiatowej nr 4630W Olszewo-Dębsk-Nadratowo-Ługi na odcinku Olszewo-Dębsk” na działkach nr 252, 427, 426, 580, 430, 593, 636 położonych w Olszewie oraz na działkach nr 42/1 i 176 położonych w Dębsku. więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: „Budowa obiektu do chowu trzody chlewnej o obsadzie 2000 sztuk tucznika tj. 280 DJP w systemie rusztowym ” na działce nr 403 położonej w Dębsku. więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji: „Budowa dwóch obiektów do chowu trzody chlewnej o obsadzie do 2000 sztuk tucznika każdy w systemie rusztowym” na działkach nr 4/1, 4/2 i 4/3 położonych w Dębsku. więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji:„Budowa budynku kurnika o obsadzie do 77000 sztuk kurcząt brojlerów (308 DJP) w systemie chowu ściołowego wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 358/1 i 1041/2 położonych w Chamsku więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji:„Budowa trzech obiektów inwentarskich dla obsady 120.000 sztuk brojlerów kurzych” na działkach nr 210, 211, 212 położonych w Brudnicach. więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji: „Budowa kurnika dla obsady 53.000 sztuk brojlera kurzego” na działce nr 191 położonej w Brudnicach. więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji:„Przebudowa drogi powiatowej nr 4330W Olszewo-Dębsk-Nadratowo-Ługi na odcinku Olszewo-Dębsk ” więcej...
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech