08-03-2021r.
godzina 19:49
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycyjny półmetek VI kadencji
Inwestycje wykonane w 2013 roku
Uroczysty odbiór obwodnicy i parku w Żurominie
Planowane inwestycje na 2013 rok
Zdjęcia obwodnicy
Budowa ul.Zamojskiego w Żurominie
Budowa chodnika przy ul.Cichej w Żurominie
Budowa chodników przy ul.Witosa we Wiadrowie
Budowa kanalizacji sanitarnej Żuromin-Poniatowo
Rozbudowa chodnika w Rzężawach
Wymiana oświetlenia ulicznego w Raczynach
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Brzozowej, Dębowej i Klonowej w Żurominie
Budowa sieci wodociągowej w ul.Mazurskiej w Żurominie i ul.Lidzbarskiej w Brudnicach
Przebudowa drogi w Cierpigorzu
Budowa chodnika przy ul.Parkowej w Poniatowie
Termomodernizacja, zmiana elewacji budynku biblioteki przy ul.Warszawskiej 4
Budowa ul.Bagiennej w Dębsku
Budowa ścieżki pieszorowerowej Żuromin Franciszkowo
Budowa chodnika w Młudzynie
Budowa ul.Kościelnej w Chamsku
Plac zabaw w Raczynach
Budowa chodnika przy ul.Żuromińskiejw Chamsku
Rewitalizacja centrum miasta - Park przy Pl.Piłsudskiego
Inwestycje wykonane w 2012 roku - lista
Inwestycje wykonane w 2012 roku - artykuły
Inwestycje wykonane w 2011 roku - lista
Inwestycje wykonane w 2011 roku - artykuły
Wnioski złożone przez GiM Żuromin na 2011 rok
Środki pozyskane w 2011r.- artykuły
Środki pozyskane w 2011 r. - lista
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 744665 raz(y)


[Panel administracyjny]

Inwestycje w mieście i gminie :: Inwestycje 2010-2014 :: Inwestycje wykonane w 2013 roku :: Planowane inwestycje na 2013 rok 

 

 

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp. Dział

Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach
funduszu sołeckiego)

Łączne koszty
finansowe

Planowane wydatki

Jednostka
 realizująca, koordynująca


wykonanie
programu

rok 2013

z tego źródła finansowania

dochody
własne jst

kredyty,
pożyczki

środki unijne FOGR

1 2

5

6

7

8

9

10

12

1

2

 

 

Przebudowa chodnika we Wiadrowie (pomoc finansowa dla Powiatu Żuromińskiego)

Budowa ścieżki pieszo rowerowej i kanalizacji burzowej Żuromin-Franciszkowo

409 252 zł

580 020 zł

280 000 zł

580 020 zł

280 000 zł

248 720 zł

 

331 300 zł

  UGiM
3 600 Budowa ul. Bagiennej w Dębsku 280 000 zł 220 000 zł 220 000 zł  

 60 000 zł

UGiM
4 600 Projekt i budowa ul. Kościelnej w Chamsku 120 000 zł 120 000 zł 120 000 zł     UGiM
5 600 Budowa ul Chmielnej w Rozwozinie 180 000 zł 180 000 zł 180 000 zł     UGiM
6 600 Budowa chodnika w ul Cichej 65 500 zł 65 500 zł 65 500 zł     UGiM
7 600 Remont drogi gminnej w Cierpigorzu 160 000 zł 160 000 zł 160 000 zł     UGiM
8 600

Przebudowa ul. Łąkowej,Wierzbowej i Zamojskiego I etap

483 083 zł 283 083 zł   250 000 zł   UGiM
9 600 Budowa chodnika ul Parkowa w Poniatowie 30 000 zł 30 000 zł 30 000 zł     UGiM
10 600 Budowa chodnika we wsi Młudzyn 13 000 zł 13 000 zł 13 000 zł     UGiM
11 600 Projekt budowy drogi gminnej we wsi Kliczewo Małe 7 733 zł 7 733 zł 7 733 zł     UGiM
12 600 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę  kanalizacji deszczowej i chodnika  we wsi Kosewo 8 460 zł 8 460 zł 8 460 zł     UGiM

13

14

600

600

Budowa zatoki autobusowej we wsi Kliczewo Duże

Zakup wiat przystankowych we Franciszkowie

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

    UGiM

15

16

600

600

Przebudowa ul.Kosynierów w Żurominie

Przebudowa ul.Przemysłowej w Żurominie

83 248 zł

97 690 zł

83 248 zł

97 690 zł

83 248 zł

97 690 zł

    UGiM
17 600 Koncepcja budowy obwodnicy Żuromina część Południowo-Wschodnia 50 000 zł 50 000 zł 50 000 zł     UGiM
18 600 Rewitalizacja centrum miasta (Park przy Placu Piłsudskiego) 1 248 733 zł 1 248 733 zł 1 248 733 zł     UGiM
19 600 Budowa kanalizacji sanitarnej w Poniatowie Etap I 1 978 792 zł 468 000 zł   832 686 zł UGiM
  600 Razem dział 7 561 057 zł 4 600 029 zł 2 390 146 zł 1 277 197 zł 892 686 zł  

20

21

 

22

700

Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul Wyzwolenia 43

Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul Wyzwolenia 35/37

Termomodernizacja budynków przy yl.Wyzwolenia 56, 58, 60, 62

17 000 zł

20 000 zł

17 000 zł

20 000 zł

17 000 zł

20 000 zł

   

UGIM

 

ŻZK

23 754 Rozbudowa budynku OSP (garaż) w Chamsku 76 036 zł 76 036 zł 76 036 zł     UGiM
  700 Razem dział 37 000 zł 37 000 zł 37 000 zł      
24 800 Program PKOL Sukces osiągniemy gdy indywidualizację zastosujemy (Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych) 287 775 zł 130 168 zł     130 168 zł  ZSNr2
25 800 Program PKOL Dziecięca akademia przyszłości (Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych) 36 048 zł 23 260 zł     23 260 zł  
  800 Razem dział 323 823 zł 153 428 zł     153 428 zł  

26

 

27

900

 

900

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Klonowej,ul.Dębowej, ul.Wiatracznej i ul.Brzozowej oraz sieci wodociągowej w ul.Dębowej w Żurominie

Budowa sieci wodociągowej w ul.Mazurskiej we Wiadrowie i ul.Lidzbarskiej w Brudnicach

280 000 zł

 

114 000 zł

100 000 zł

 

25 000 zł

100 000 zł

 

89 000 zł

    UGiM
28 900 Budowa punktów świetlnych na terenie miasta i gminy 15 000 zł 15 000 zł 15 000 zł     UGiM
  900 Razem dział 65 001 zł 65 001 zł 65 001 zł      

29

30

921

921

Termomodernizacja i zmiana kształtu elewacji budynku Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie

Remont dachu (położenie blachy trapezowej) na budynku Biblioteki Powiatowo-Miejskiej

371 262 zł

75 000 zł

371 262 zł

75 000 zł

111 812 zł

75 000 zł

259 450 zł

 

   Pożyczka umarzalna z WFOŚiGW
    Razem dział 456 812 zł 456 812 zł 186 812 zł 270 000 zł    

31

32

926

Budowa placu zabaw w Raczynach

Modernizacja Stadionu Miejskiego

224 200 zł

650 000 zł

224 200 zł

200 000 zł

78 379 zł

 

 

    200 000 zł

145 821 zł UGiM
33 926 Wykup gruntu i budowa placu zabaw we wsi Franciszkowo 7 130 zł 7 130 zł 7 130 zł     UGiM
  926 Razem dział 240 020 zł 240 020 zł 94 199 zł   145 821 zł  

Ogółem

8 683 713 zł 5 552 290 zł 2 773 158 zł 1 547 197 zł 1 191 935 zł  

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech