16-07-2020r.
godzina 19:22
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 742873 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały Rady Miejskiej stanowiące prawo miejscowe :: Uchwały Rady Miejskiej stanowiące prawo miejscowe w 2013 rokuUchwała Nr 215/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 stycznia 2013r.
w sprawie podziału Gminy i Miasta Żuromin na stałe obwody glosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych więcej...
Uchwała Nr 217/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 stycznia 2013r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarzadzenia poboru opłat targowych w drodze inkasa więcej...
Uchwała Nr 225/XXIX/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 marca 2013r.
w sprawie zmian uchwały budzetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2013. więcej...
Uchwała Nr 234/XXX/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 kwietnia 2013r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin więcej...
Uchwała Nr 238/XXXI/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 maja2013r.
w sprawie zmian uchwały budzetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2013. więcej...
Uchwała Nr 245/XXXII/13 Radyu Miejskiej w Żurominie z dnia 2 lipca 2013r.
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Żurominie więcej...
Uchwała Nr 246/XXXII/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 2 lipca 2013r.
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Żurominie więcej...
Uchwała Nr 247/XXXII/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 2 lipca 2013r.
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Żurominie więcej...
Uchwała Nr 251/XXXII/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 2 lipca 2013r.
w sprawie zmian uchwały budzetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2013. więcej...
Uchwała Nr 258/XXXIII/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 sierpnia 2013r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg będących w zarządzie Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg więcej...
Uchwała Nr 263/XXXIII/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 sierpnia 2013r.
w sprawie zmian uchwały budzetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2013. więcej...
Uchwała Nr 267/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 września 2013r.
w sprawie zmian uchwały budzetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2013. więcej...
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech