25-06-2019r.
godzina 04:46
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 739996 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2013 :: 150 rocznia Powstania Styczniowego 

Obchody 150 rocznicy Powstania Styczniowego

    W niedzielę 13 października 2013 roku w Zieluniu odbyły się uroczyste obchody 150 rocznicy walk stoczonych przez Powstańców pod Sztokiem i Osówką. Uroczystości zostały przygotowane przez Społeczny Komitet Organizacyjny z Zielunia oraz Stowarzyszenie "Na Pograniczu".  Obchody rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą w Kościele w Zieluniu prowadzoną przez dziekana Kazimierza Kowalskiego. Nastepnie żołnierze  grupy rekonstrukcyjnej, Strażacy OSP z orkiestra, mieszkańcy i zaproszeni goście udali się w pochodzie na miejscowy cmentarz gdzie po apelu poległym złożono wiązanki  i kwiaty. W obchodach wziął udział Wójt Lubowidza Krzysztof Ziółkowski, Radny Sejmiku Wojewódzkiego PiS Benedykt Pszczółkowski, Wicestarosta Powiatu Żuromińskiego Mieczysław Olszlegier i Burmistrz GiM Żuromin Zbigniew Nosek.

Społeczny Komitet został powołany w listopadzie ubiegłego roku. W jego skład weszli:
Ks. Sławomir Rosiński - proboszcz parafii Zieluń,
Pani Dorota Bartkowska - Radna Zielunia,
Pani Teresa Chmielewska - Sołtys Zielunia-Osady,
Pani Ewa Dzieńkowska - nauczyciel historii w Zespole Szkół w Zieluniu,
Pani Maria Gawenda-Marecka - nauczyciel w Zespole Szkół w Zieluniu,
Pan Arkadiusz Karpiński - członek Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Włoskiej,
Pan Ryszard Kordalski - Sołtys Zielunia-Wieś,
Pan Jarosław Krzyżak - Radny Zielunia, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Lubowidz, 
Pan Paweł Marecki - właściciel i administrator strony www.zielun.pl,
Pan Zdzisław Orzechowski - Prezes OSP Zieluń,
Pan Stanisław Sękowski - katecheta  w Zespole Szkół w Zieluniu.

W styczniu tego roku do Komitetu organizacyjnego dołączyło Stowarzyszenie "Na Pograniczu", a następnie Urząd Gminy w Lubowidzu.

    Dalsza część obchodów odbyła sie po godzinie 15.00. Przedstawiono rekonstrukcję fragmentu bitwy, na koniec obchodów wszyscy spotkali się przy ognisku.

     Powstanie styczniowe  polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863 wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy, spowodowane narastającym rosyjskim terrorem wobec polskiego biernego oporu. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni 1864 roku. Zasięgiem objęło tylko ziemie zaboru rosyjskiego: Królestwo Polskie oraz ziemie zabrane.

Było największym polskim powstaniem narodowym, spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej.

      Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Na terenie obecnej Gminy Lubowidz bitwy i potyczki stoczono pod miejscowościami Ruda, Osówka, Huta, Sztok.

Mimo początkowych sukcesów zakończyło się klęską powstańców, z których kilkadziesiąt tysięcy zostało zabitych w walkach, blisko 1 tys. straconych, ok. 38 tys. skazanych na katorgę lub zesłanych na Syberię, a ok. 10 tys. wyemigrowało. Zdarzały się przypadki, że Rosjanie zabijali pojmanych powstańców, dobijali rannych, mordowali lekarzy spieszących im z pomocą, obdzierali do naga zabitych. Po bitwach Rosjanie palili miejscowości, które udzieliły schronienia powstańcom, dokonywali rzezi ludności cywilnej.Wymarsz żołnierzy Grupy Rekonstrukcyjnej
Przemówienie Wójta Lubowidza Krzysztofa Ziółkowskiego
Przemówienie Radnego Sejmiku Woj. Mazowieckiego Benedykta Pszczółkowskiego
Uroczysta warta pod Pomnikiem Powstańców
Pomnik Powstańców ufundowany przez OSP Zieluń
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech