22-04-2021r.
godzina 02:20
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 745021 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2014 :: Finansowanie oświaty w GiM Żuromin w latach 2006-2014 

Finansowanie oświaty, czyli jak koszty  finansowania oświaty przechodzą na barki samorządu

 

     Pieniądze na finansowanie oświaty w większości pochodzą z dwóch źródeł: budżetu państwa (subwencja oświatowa) i budżetu samorządu (Gminy i Miasta Żuromin).

W 2006 roku na całość wydatków oświatowych 10.322.937zł    6.671.697zł tj.  64,63% pochodziło z budżetu państwa, a 3.909.346zł tj. 33,37% z budżetu Gminy i Miasta Żuromin.

W 2013 roku na całość wydatków oświatowych 16.308.407zł    8.718.792zł tj.  53,46% pochodziło z budżetu państwa, a 7.589.716zł tj. 46,54% z budżetu Gminy i Miasta Żuromin.

Wskaźniki na 2014 rok z Ministerstwa Finansów pokazują kolejne zmniejszenie subwencji oświatowej o 290.492zł, co da udział budżetu państwa na 2014r. w wysokości  52,69%.

Przy wzroście kosztów energii, materiałów i wynagrodzeń, koszty całkowite wzrosły w ciągu 6-ciu lat w Gminie i Mieście Żuromin o ponad 5,6 mln zł. W tym czasie subwencja oświatowa z budżetu państwa wzrosła o 26,3% a środki z budżetu gminy o 93,5%.

 

 

Rok

Udział Państwa w finansowaniu oświaty

Udział GiM Żuromin w finansowaniu oświaty

Wydatki na oświatę

Subwencja oświatowa

Środki z budżetu
GiM Żuromin

2006. 64,63% 35,37% 10 322 937   6 671 697   3 909 346  
2007. 63,70% 36,30% 10 860 136   6 917 884   4 104 490  
2008. 62,86% 37,14% 11 957 005   7 516 274   4 927 886  
2009. 62,10% 37,90% 12 916 477   8 021 308   4 995 850  
2010. 59,82% 40,18% 13 701 321   8 196 169   6 062 171  
2011. 55,05% 44,95% 15 372 627   8 462 068   7 546 479  
2012. 53,77% 46,23% 16 287 512   8 757 181   8 042 304  
2013. 53,46% 46,54% 16 308 407   8 718 792   7 589 615  
2014 plan 52,69% 47,31% 15 994 727   8 428 300   7 566 427  Informację wytworzył(a): Burmistrz GiM Żuromin
Informację dodał(a): Burmistrz GiM Żuromin
Ostatnia modyfikacja: 2013-11-17 18:13:18


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech