08-03-2021r.
godzina 19:31
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycyjny półmetek VI kadencji
Inwestycje wykonane w 2013 roku
Uroczysty odbiór obwodnicy i parku w Żurominie
Planowane inwestycje na 2013 rok
Zdjęcia obwodnicy
Budowa ul.Zamojskiego w Żurominie
Budowa chodnika przy ul.Cichej w Żurominie
Budowa chodników przy ul.Witosa we Wiadrowie
Budowa kanalizacji sanitarnej Żuromin-Poniatowo
Rozbudowa chodnika w Rzężawach
Wymiana oświetlenia ulicznego w Raczynach
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Brzozowej, Dębowej i Klonowej w Żurominie
Budowa sieci wodociągowej w ul.Mazurskiej w Żurominie i ul.Lidzbarskiej w Brudnicach
Przebudowa drogi w Cierpigorzu
Budowa chodnika przy ul.Parkowej w Poniatowie
Termomodernizacja, zmiana elewacji budynku biblioteki przy ul.Warszawskiej 4
Budowa ul.Bagiennej w Dębsku
Budowa ścieżki pieszorowerowej Żuromin Franciszkowo
Budowa chodnika w Młudzynie
Budowa ul.Kościelnej w Chamsku
Plac zabaw w Raczynach
Budowa chodnika przy ul.Żuromińskiejw Chamsku
Rewitalizacja centrum miasta - Park przy Pl.Piłsudskiego
Inwestycje wykonane w 2012 roku - lista
Inwestycje wykonane w 2012 roku - artykuły
Inwestycje wykonane w 2011 roku - lista
Inwestycje wykonane w 2011 roku - artykuły
Wnioski złożone przez GiM Żuromin na 2011 rok
Środki pozyskane w 2011r.- artykuły
Środki pozyskane w 2011 r. - lista
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 744665 raz(y)


[Panel administracyjny]

Inwestycje w mieście i gminie :: Inwestycje 2010-2014 :: Inwestycje wykonane w 2013 roku :: Budowa chodników przy ul.Witosa we Wiadrowie 

Budowa chodników przy ulicy Witosa we Wiadrowie o długości 1918 metrów

     Starostwo Powiatu rozstrzygnęło przetarg i 13 wrzesnia 2013 roku podpisano umowę na budowę chodników przy drodze powiatowej nr 4607W we Wiadrowie strona lewa w km 0+974,10 do km 1+893,10 oraz strona prawa od km 0+970,30 do km 1+969,10. Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania.

     Najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Projektów i Inwestycji PROBUD S.C.z Sierpca za kwotę brutto 409.252,40 zł.

     Gmina i Miasto Żuromin dofinansowało powyższą inwestycję w kwocie 280.000zł.

 

  • W 2011 roku do Wiadrowa doprowadzono kanalizację sanitarną i rozprowadzono sieć, do której podłączyło się prawie 90 gospodarstw domowych. Przebudowano również sieć wodociągową. Wartość inwestycji wykonanej przez Gminę i Miasto wyniosła 1.336.084zł
  • W 2012 roku rozbudowano sieć kanalizacji burzowej i położono w całej miejscowości Wiadrowo, a także na odcinku ul.Wiosenna-Żuromin - Wiadrowo nową nawierzchnię asfaltową. Wartość inwestycji wyniosła 1.800.819zł.

Inwestycje w 2012 roku Gmina i Miasto Żuromin dofinansowała w kwocie 500.000 zł.

  • W latach 2012-2013 dokonano modernizacji pomieszczeń w Domu Ludowym, położono również kostkę polbruk za łączną kwotę 40.500zł.
  • W 2013 roku po obu stronach ul.Witosa we Wiadrowie położono chodniki o łącznej długości 1918 m.

Łączna wartość inwestycji wykonanych we Wiadrowie w latach 2011-2013 wyniosła 3mln586.655 zł.


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech