22-04-2021r.
godzina 00:50
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 745020 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2014 :: WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIEZARZADZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO więcej...
Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składu osobowego Miejskiej Komisji Wyborczej w Żurominie w wyborach uzupełniających do rady Miejskiej w Żurominie zarządzonych na dzień 16 lutego 2014 roku więcej...
Informacja Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w sprawie tworzenia komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do rad gmin w kadencji 2010-2014 więcej...
Uchwała Nr 289/XXXVI/13 Rady Miejskiej w Zurominie z dnia 13 grudnia 2013r. więcej...
Uchwała Nr290/XXXVII/13 Rady Miejskiej w Zurominie z dnia 27 grudnia 2013r. więcej...
Uchwała Nr 291/XXXVII/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 grudnia 2013r. więcej...
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27 grudnia 2013r. więcej...
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej więcej...
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o składzie Komisji więcej...
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20 stycznia 2014r. więcej...
OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻUROMINIE z dnia 21 stycznia 2014 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Żurominie więcej...
Uchwała Nr 5/14 Miejskiej Komisji Wyborczej więcej...
Informacja o wyłożeniu spisu wyborców więcej...
Informacja o składach w OBWODOWYCH KOMISJACH WYBORCZYCH więcej...
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH więcej...
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech