19-10-2020r.
godzina 17:33
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ogłoszenia od 2004 do 2007 roku
Ogłoszenia 2008 rok
Ogłoszenia 2009 rok
Ogłoszenia 2010 rok
Ogłoszenia 2011 rok
Ogłoszenia 2012 rok
Ogłoszenia 2013 rok
Ogłoszenia 2014 rok
Ogłoszenia 2015 rok
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 743553 raz(y)


[Panel administracyjny]

Wydział Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska :: Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska :: Ogłoszenia 2014 rokobwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji:„Budowa obiektu do chowu trzody chlewnej o obsadzie 1000 sztuk tucznika w systemie rusztowym” na działce nr 155 położonej w we Wiadrowie. więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji: „Budowa budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 1025 sztuk tuczników i 1025 sztuk warchlaków w systemie chowu rusztowego (łącznie 215,25 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działce nr 263 położonej w Będzyminie. więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji:„Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczników) o obsadzie 1500 sztuk tuczników (210 DJP) w systemie chowu rusztowego wraz z niezbędną infrastrukturą” na działkach nr 518/1 i 518/2 położonych w Poniatowie. więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji: „Budowa dwóch budynków inwentarskich – chlewni o obsadzie 2000 sztuk każdy utrzymywanych w systemie chowu rusztowego (łącznie 420 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 144 i 145 położonych w Kosewie. więcej...
obwieszczenie
dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: „Przebudowa ul. Trakt w Rozwozinie ” - na działkach nr nr ewid. 169 i 51 położonych w Rozwozinie więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji w sprawie wydania lokalizacji celu publicznego dla inwestycji:„Budowa kablowej linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV” - na działkach nr nr ewid. 211/2, 190, 179/2, 1199 położonych w Poniatowie więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4630W Olszewo-Dębsk-Nadratowo-Ługi na odcinku Olszewo-Dębsk” więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji:„Budowa budynku kurnika o obsadzie do 77000 sztuk kurcząt brojlerów (308 DJP) w systemie chowu ściołowego wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 358/1 i 1041/2 położonych w Chamsku. więcej...
obwieszczenie
dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4630W Olszewo-Dębsk-Nadratowo-Ługi na odcinku Olszewo-Dębsk” na działkach nr 252, 427, 426, 580, 430, 593, 636 położonych w Olszewie oraz na działkach nr 42/1 i 176 położonych w Dębsku. więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji:„Budowa dwóch obiektów do chowu trzody chlewnej o obsadzie do 2000 sztuk tucznika każdy w systemie rusztowym” na działkach nr 4/1 , 4/2, 4/3 położonych w Dębsku. więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji „Budowa dwóch budynków kurników o obsadzie do 57.000 sztuk kurcząt brojlerów każdy tj. łącznie 110.000 sztuk kurcząt brojlerów (456 DJP) w systemie chowu ściołowego ” na działce nr 15/5 położonej w Brudnicach więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji „Budowa trzech obiektów inwentarskich dla obsady 120.000 sztuk brojlerów kurzych ” na działkach nr 210, 211, 212 położonych w Brudnicach. więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji: „Budowa kurnika dla obsady 53.000 sztuk brojlera kurzego” na działce nr 191 położonej w Brudnicach. więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji:„Budowa budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 1025 sztuk tuczników i 1025 sztuk warchlaków w systemie chowu rusztowego (łącznie 215,25 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi ” na działce nr 263 położonej w Będzyminie. więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji:„Budowa dwóch budynków inwentarskich – chlewni o obsadzie do 2000 sztuk każdy w systemie rusztowym (tj. łącznie 420 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działce nr 1026 położonej w Chamsku więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji: „Budowa dwóch budynków inwentarskich – chlewni o obsadzie 2000 sztuk każdy utrzymywanych w systemie chowu rusztowego (łącznie 420 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 144 i 145 położonych w Kosewie. więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji:„Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej o obsadzie 1500 sztuk tuczników (210 DJP) w systemie chowu rusztowego wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą” na działkach nr 518/1 i 518/2 położonych w Poniatowie więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji: „Budowa budynku kurnika o obsadzie do 77000 sztuk kurcząt brojlerów (308 DJP) w systemie chowu ściołowego wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 358/1 i 1041/2 położonych w Chamsku więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji:„Budowa dwóch budynków kurników o obsadzie do 57000 sztuk kurcząt brojlerów każdy tj. łącznie 114000 sztuk kurcząt brojlerów (456 DJP) w systemie chowu ściołowego” na działce nr 15/5 położonej w Brudnicach więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji: „Budowa budynku inwentarskiego – obory o obsadzie 60 sztuk krów mlecznych wraz z obiektami towarzyszącymi” na działce nr 214 położonej w Będzyminie więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji:„Budowa kurnika dla obsady 53.000 sztuk brojlera kurzego” na działce nr 191 położonej w Brudnicach więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycj: „Budowa trzech obiektów dla obsady 120.000 sztuk brojlerów kurzych” na działkach nr 210 , 211, 212 położonych w Brudnicach więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej nr 4630W Olszewo – Dębsk – Nadratowo – Ługi, na odcinku Olszewo - Dębsk więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji; „Budowa budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 1025 sztuk tuczników i 1025 sztuk warchlaków w systemie chowu rusztowego (łącznie 215,25 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działce nr 263 położonej w Będzyminie. więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: „Budowa budynku kurnika o obsadzie do 77000 sztuk kurcząt brojlerów (308 DJP) w systemie chowu ściołowego wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 358/1 i 1041/2 położonych w Chamsku. więcej...
obwieszczenie
dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji:„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i budowa boiska” na działce nr 79 położonej we Franciszkowie. więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji:„Budowa obiektu do chowu trzody chlewnej o obsadzie 1000 sztuk tucznika w systemie rusztowym” na działce nr 155 położonej we Wiadrowie. więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycj:„Budowa trzech budynków inwentarskich – kurników o obsadzie do 40.000 sztuk brojlera kurzego (tj. łącznie 480 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi ” na działce nr 73 położonej w Starym Nadratowie więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: „Budowa dwóch budynków inwentarskich – chlewni o obsadzie do 2000 sztuk każdy w systemie rusztowym (łącznie 420 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działce nr 1026 położonej w Chamsku. więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji:„Budowa trzech obiektów dla obsady 120.000 sztuk brojlerów kurzych” na działkach nr 210, 211, 212 położonych w Brudnicach. więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji:Budowa energetycznej linii kablowej nn-0,4 kV, na działkach nr 745/1 i 728 położonych w Poniatowie. więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycj: „Budowa dwóch budynków inwentarskich – chlewni w systemie chowu rusztowego po 960 sztuk każdy (268,80 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działce nr 186/1 położonej w Kliczewie Dużym więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycj:„Zmiana przeznaczenia dwóch obiektów inwentarskich przewidzianych do zasiedlenia obsadą brojlerów indyczych o łącznej ilości 8000 sztuk na obsadę 80.000 sztuk brojlerów kurzych oraz budowa nowego obiektu zasiedlanego obsadą 40.000 sztuk brojlerów kurzych” na działce nr 125 położonej w Chamsku. więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: „Budowa kurnika dla obsady 53.000 sztuk brojlera kurzego” na działce nr 191 położonej w Brudnicach. więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji:„Budowa budynku inwentarskiego – obory o obsadzie 60 sztuk krów mlecznych wraz z obiektami towarzyszącymi ” na działce nr 214 położonej w Będzyminie więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycj: „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji” na działce nr 400 położonej w Poniatowie. więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycj: „Budowa budynku inwentarskiego – kurnika dla obsady 53.000 sztuk brojlera kurzego” na działce nr 210 położonej w Poniatowie więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: „Budowa dwóch budynków kurników o obsadzie 57.000 sztuk kurcząt brojlerów każdy tj. łącznie 114.000 sztuk kurcząt brojlerów (456 DJP) w systemie chowu ściołowego” na działce nr 15/5 położonej w Brudnicach. więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycj:„Budowa obiektu do chowu trzody chlewnej o obsadzie 2000 sztuk tucznika tj. 280 DJP w systemie rusztowym” na działce nr 50 położonej w Rzężawach. więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji:„Budowa dwóch obiektów inwentarskich – chlewni o obsadzie 2000 sztuk każdy w systemie chowu rusztowego (łącznie 420 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 144, 145 położonych w Kosewie. więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycj:„Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej o obsadzie 1500 sztuk tuczników (210 DJP) w systemie chowu rusztowego wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą” na działkach nr 518/1 i 518/2 położonych w Poniatowie więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycj:„Budowa trzech obiektów inwentarskich – kurników o obsadzie 40.000 sztuk brojlera kurzego tj. łącznie 480 DJP wraz z obiektami towarzyszącymi ” na działce nr 73 położonej w Starym Nadratowie więcej...
obwieszczenie
dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji:„Budowa podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia wraz z siecią teleinformatyczną ” na działkach nr 198, 197/2, 346, 361, 364, 360, 359 położonych w Kliczewie Małym oraz na działkach nr 55 i 59 położonych w Kliczewie Dużym. więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: „Budowa budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 1025 sztuk tuczników i 1025 sztuk warchlaków w systemie chowu rusztowego (łącznie 215,25 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działce nr 263 położonej w Będzyminie. więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycj:„Zmiana przeznaczenia dwóch obiektów inwentarskich przewidzianych do zasiedlenia obsadą brojlerów indyczych o łącznej ilości 8000 sztuk na obsadę 80.000 sztuk brojlerów kurzych oraz budowa nowego obiektu zasiedlanego obsadą 40.000 sztuk brojlerów kurzych” na działce nr 125 położonej w Chamsku więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycj: „Budowa budynku inwentarskiego – kurnika dla obsady 53.000 sztuk brojlera kurzego” na działce nr 210 położonej w Poniatowie więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycj:„Budowa budynku chlewni o obsadzie 1000 sztuk tucznika” na działkach nr 455 i 456 położonych w Młudzynie więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycj: „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji” na działce nr 400 położonej w Poniatowie więcej...
obwieszczenie
dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ” na działce nr 148/6 położonej we Franciszkowie. więcej...
obwieszczenie
dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji:„Rozbudowa drogi gminnej „ na działkach nr 155 i 156 położonych we Franciszkowie. więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji w sprawie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: Budowa boiska i ścieżki rowerowej na działce nr 79 położonej we Franciszkowie. więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycj:„Budowa obiektu do chowu trzody chlewnej o obsadzie 2000 sztuk tucznika tj. 280 DJP w systemie rusztowym” na działce nr 50 położonej w Rzężawach więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji:„Budowa trzech obiektów inwentarskich – kurników o obsadzie 40.000 sztuk brojlera kurzego tj. łącznie 480 DJP wraz z obiektami towarzyszącymi” na działce nr 73 położonej w Starym Nadratowie więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji:„Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej o obsadzie 1500 sztuk tuczników (210 DJP) w systemie chowu rusztowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na działkach nr 518/1 i 518/2 położonych w Poniatowie. więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji:„Budowa czterech budynków inwentarskich do chowu brojlera kurzego o obsadzie 40000 sztuk brojlera każdy w systemie ściołowym” na działkach nr 1031/1, 1031/2, 1031/3, 1031/4, 1031/5 położonych w Poniatowie więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji:„Budowa dwóch budynków inwentarskich – chlewni w systemie chowu rusztowego po 960 sztuk każdy (268,80 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działce nr 186/1 położonej w Kliczewie Dużym. więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji: „Budowa sześciu obiektów inwentarskich przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego o obsadzie 53.000 sztuk (212 DJP) każdy (łącznie 1272 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą ” na działce nr 277 położonej w Rzężawach więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: „Zmiana przeznaczenia dwóch obiektów inwentarskich przewidzianych do zasiedlenia obsadą brojlerów indyczych o łącznej ilości 8000 sztuk na obsadę łączną 80.000 sztuk brojlerów kurzych oraz budowa nowego obiektu zasiedlanego obsadą 40.000 sztuk brojlerów kurzych” na działce nr 125 położonej w Chamsku. więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji:„Budowa budynku inwentarskiego – kurnika dla obsady 53.000 sztuk brojlera kurzego” na działce nr 210 położonej w Poniatowie. więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji:„Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji” na działce nr 400 położonej w Poniatowie. więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji:„Budowa trzech obiektów inwentarskich – kurników o obsadzie 40.000 sztuk brojlera kurzego tj. łącznie 480 DJP wraz z obiektami towarzyszącymi ” na działce nr 73 położonej w Starym Nadratowie. więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji:„Budowa dwóch budynków inwentarskich – chlewni o obsadzie 2000 sztuk każda w systemie rusztowym” na działce nr 997 położonej w Chamsku. więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: Rozbudowa drogi gminnej na działkach nr 155 i 156 położonych we Franciszkowie. więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: „Budowa obiektu do chowu trzody chlewnej o obsadzie 2000 sztuk tucznika tj. 280 DJP w systemie rusztowym ” na działce nr 50 położonej w Rzężawach. więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji:„Budowa budynku inwentarskiego – obory o obsadzie 60 sztuk krów mlecznych wraz z obiektami towarzyszącymi ” na działce nr 214 położonej w Będzyminie więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji:„Rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego oraz budowa nowego budynku inwentarskiego przeznaczonego do hodowli brojlera kurzego o łącznej obsadzie 78000 sztuk brojlera – 312 DJP” na działce nr 157 położonej w Brudnicach więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji:„Budowa sześciu obiektów inwentarskich przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego o obsadzie 53000 sztuk każdy (łącznie 1272 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą” na działce nr 277 położonej w Rzężawach więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji:„Budowa budynku kurnika do chowu ściołowego 77000 sztuk kurcząt brojlerów (308 DJP) i budynku chlewni do chowu rusztowego 1800 sztuk tuczników (252 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 1041/2 i 360 położonych w Chamsku więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji:„Budowa trzech obiektów inwentarskich przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego o obsadzie łącznej 144000 sztuk tj. 576 DJP” na działkach nr 188 i 189 położonych w Poniatowie więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji w sprawie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji:„Budowa podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia wraz z siecią teleinformatyczną ” - na działkach nr ewid. 198, 197/2, 346, 361, 364, 360, 359 w m. Kliczewo Małe oraz nr ewid. 55 i 59 w m. Kliczewo Duże, gm. Żuromin więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji w sprawie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Poniatowo ” na działce nr ½ położonej w Poniatowie. więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji:„Budowa dwóch obiektów inwentarskich – chlewni o obsadzie 2000 sztuk każda w systemie rusztowym” na działce nr 997 położonej w Chamsku więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji: „Budowa wytwórni asfaltu (otoczarni asfaltu) o wydajności 104 t/h” na działkach nr 50/2 i 51/1 położonych w Brudnicach więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji:„Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji” na działce nr 130/1 położonej w Będzyminie więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji:„Budowa dwóch budynków inwentarskich – chlewni komorowych o obsadzie do 2000 sztuk tuczników każda w systemie rusztowym (łącznie 560 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działce nr 1026 położonej w Chamsku więcej...
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech