01-10-2023r.
godzina 14:13
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Skatepark oddano do użytku
Plac zabaw przy Placu Wolności już czynny
Budowa ulicy Działkowej w Żurominie
Budowa ul.Trakt w Rozwozinie
Budowa chodnika ul.Zwycięstwa w Żurominie
Place zabaw Brudnice, Rzężawy, Dębsk, Kosewo, Rozwozin
Przebudowa drogi Olszewo-Dębsk
Budowa ulicy Chmielnej w Rozwozinie
Budowa chodnika w ul.Cichej w Żurominie
Budowa ul.Kościelnej w Chamsku
Punkt przedszkolny w Poniatowie
Budowa ul.Bagiennej w Wólce Kliczewskiej
Budowa oświetlenia w ul.Przedwiośnie i Chopina w Żurominie
Modernizacja drogi w Tadajówce
Montaż oświetlenia ulicznego w ulicy Żuromińskiej w Chamsku
Przebudowa ulicy Wierzbowej w Żurominie
Montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Poniatowie
Remont placu Domu Ludowego w Będzyminie
Montaż ogrodzenia Przedszkola Nr 2 w Żurominie
Rozbudowa sieci CO przez ŻZK
Termomodernizacja i zmiana elewacji budynków na osiedlu Wyzwolenia w Żurominie
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 762228 raz(y)


[Panel administracyjny]

Skatepark oddano do użytku     Plac zabaw przy Placu Wolności już czynny     Budowa ulicy Działkowej w Żurominie     Budowa ul.Trakt w Rozwozinie     Budowa chodnika ul.Zwycięstwa w Żurominie     Place zabaw Brudnice, Rzężawy, Dębsk, Kosewo, Rozwozin     Przebudowa drogi Olszewo-Dębsk     Budowa ulicy Chmielnej w Rozwozinie     Budowa chodnika w ul.Cichej w Żurominie     Budowa ul.Kościelnej w Chamsku     Punkt przedszkolny w Poniatowie     Budowa ul.Bagiennej w Wólce Kliczewskiej     Budowa oświetlenia w ul.Przedwiośnie i Chopina w Żurominie     Modernizacja drogi w Tadajówce     Montaż oświetlenia ulicznego w ulicy Żuromińskiej w Chamsku     Przebudowa ulicy Wierzbowej w Żurominie     Montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Poniatowie     Remont placu Domu Ludowego w Będzyminie     Montaż ogrodzenia Przedszkola Nr 2 w Żurominie     Rozbudowa sieci CO przez ŻZK     Termomodernizacja i zmiana elewacji budynków na osiedlu Wyzwolenia w Żurominie    

Inwestycje w mieście i gminie :: Inwestycje wykonane w 2014 roku


System wykonany przez firmę Javatech