28-10-2020r.
godzina 09:12
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Skatepark oddano do użytku
Plac zabaw przy Placu Wolności już czynny
Budowa ulicy Działkowej w Żurominie
Budowa ul.Trakt w Rozwozinie
Budowa chodnika ul.Zwycięstwa w Żurominie
Place zabaw Brudnice, Rzężawy, Dębsk, Kosewo, Rozwozin
Przebudowa drogi Olszewo-Dębsk
Budowa ulicy Chmielnej w Rozwozinie
Budowa chodnika w ul.Cichej w Żurominie
Budowa ul.Kościelnej w Chamsku
Punkt przedszkolny w Poniatowie
Budowa ul.Bagiennej w Wólce Kliczewskiej
Budowa oświetlenia w ul.Przedwiośnie i Chopina w Żurominie
Modernizacja drogi w Tadajówce
Montaż oświetlenia ulicznego w ulicy Żuromińskiej w Chamsku
Przebudowa ulicy Wierzbowej w Żurominie
Montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Poniatowie
Remont placu Domu Ludowego w Będzyminie
Montaż ogrodzenia Przedszkola Nr 2 w Żurominie
Rozbudowa sieci CO przez ŻZK
Termomodernizacja i zmiana elewacji budynków na osiedlu Wyzwolenia w Żurominie
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 743620 raz(y)


[Panel administracyjny]

Inwestycje w mieście i gminie :: Inwestycje wykonane w 2014 roku :: Budowa ul.Kościelnej w Chamsku 

Budowa ulicy Kościelnej w Chamsku

      Ulica Kościelna w Chamsku została wybudowana po wymianie działek Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 2 lipca 2013 roku pomiędzy GiM Żuromin a Parafią Rzymsko-Katolicką w Chamsku. W poprzednim przebiegu działka w najwęższym miejscu miała 2,7m szerokości pomiędzy budynkiem i ogrodzeniem kościoła. Taki stan uniemozliwiał korzystanie z drogi przez ciągniki i maszyny rolnicze. W 2012 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wyraził zgody na przesunięcie części betonowego ogrodzenia placu kościoła i poszerzenie drogi do 4m. O zgodę Biskupa Płockiego na wymianę gruntów zabiegał poprzedni proboszcz parafii Chamsk Jarosław Arbat i obecny Artur Adam Rogala.

      W 2013 roku dokonano wznowienia granic w dalszym przebiegu ulicy, uporządkowano teren i w ramach środków w budżecie wykonano część podbudowy drogi w poczatkowym jej przebiegu. Usunięto również kolizję energetyczną (3 słupy energetyczne w środkowym przebiegu ulicy) i zakończono postępowanie administracyjne z włascicielami gospodarstw, którzy wgrodzili się w drogę.

        W maju 2014 roku po wygranym przetargu firma PRDI S.A. z Mławy za kwotę 126.447zł wykonało nawierzchnię asfaltową na całym 300m odcinku ulicy.

 Pierwotny przebieg ulicy Kościelnej (z lewej strony budynku).
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech