12-04-2021r.
godzina 08:38
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Skatepark oddano do użytku
Plac zabaw przy Placu Wolności już czynny
Budowa ulicy Działkowej w Żurominie
Budowa ul.Trakt w Rozwozinie
Budowa chodnika ul.Zwycięstwa w Żurominie
Place zabaw Brudnice, Rzężawy, Dębsk, Kosewo, Rozwozin
Przebudowa drogi Olszewo-Dębsk
Budowa ulicy Chmielnej w Rozwozinie
Budowa chodnika w ul.Cichej w Żurominie
Budowa ul.Kościelnej w Chamsku
Punkt przedszkolny w Poniatowie
Budowa ul.Bagiennej w Wólce Kliczewskiej
Budowa oświetlenia w ul.Przedwiośnie i Chopina w Żurominie
Modernizacja drogi w Tadajówce
Montaż oświetlenia ulicznego w ulicy Żuromińskiej w Chamsku
Przebudowa ulicy Wierzbowej w Żurominie
Montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Poniatowie
Remont placu Domu Ludowego w Będzyminie
Montaż ogrodzenia Przedszkola Nr 2 w Żurominie
Rozbudowa sieci CO przez ŻZK
Termomodernizacja i zmiana elewacji budynków na osiedlu Wyzwolenia w Żurominie
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 744936 raz(y)


[Panel administracyjny]

Inwestycje w mieście i gminie :: Inwestycje wykonane w 2014 roku :: Budowa ulicy Działkowej w Żurominie 

Budowa ulicy Działkowej w Żurominie

    Prace budowlane przy ulicy Działkowej w Żurominie prowadzi Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych „PRDI” S.A z Mławy za cenę brutto: 567.244,43 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote 43/100).

    Roboty budowlane obejmują budowę ulicy o długości 413m i kanalizacji burzowej na odcinku ul.Lidzbarska ogródki działkowe.

    Ulica Działkowa umożliwi przejazd pojazdów ciężkich, szczególnie na odcinku ul.Przemysłowa-ul.Lidzbarska-Obwodnica Miejska. Jest to kolejny etap (po ul.Zamojskiego) włączania ulic miasta do obwodnicy miejskiej. Następną przygotowaną ulicą jest ul.Łąkowa (przy dawnym FSO).

    Kolejną planowaną ulicą do włączenia do Obwodnicy Miejskiej jest ul.Mazurska (od Żeromskiego do Lidzbarskiej). Jej wykonanie w kadencji 2014-2018 jest uzależnione od pozyskania niezbędnych gruntów.

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech