22-04-2021r.
godzina 02:04
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 745021 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2014 :: 100lat Pani Stefanii Sulkowskiej 

100 lat Pani Stefanii Sulkowskiej

     15 września 2014 roku Pani Stefania Sulkowska z domu Gosik obchodziła swoje setne urodziny. W dniu jej święta życzenia złożya jej najbliźsza rodzina, pracownicy ZUS-u i Urzędu GiM z Burmistrzem Zbigniewem Noskiem i Kierownikiem USC Iwoną Kortes.

      Pani Stefania Sulkowska urodziła się w Detroit w USA. Ojciec Stefanii Bronisław Gosik urodził się w Ratowie powiat Mława w 1882 roku. Miał stałą pracę w stalowni w Detroit jako maszynista. W USA przebywał ponad 12 lat, tam poznał żonę Mariannę, tam urodziła się czwórka jego dzieci (Bronisław, Józefa, Stefania i Henryk). Pomimo ledwie zakończonej wojny polsko-sowieckiej w Polsce (18 marca 1921 roku podpisano traktat pokojowy w Rydze) zapragnął wrócić z całą rodziną do ojczyzny.

      16 kwietnia 1921 roku rodzina Gosik (ojciec Bronisław 38lat, matka Marianna 26 lat, córki Józefa 8 lat, Stefania 6 lat, synowie Bronisław 9 lat, Henryk 4 lata) otrzymali od Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Detroit rodzinny paszport. Do Polski przypłynęli statkiem

      11 lipca 1921 roku rodzina Sulkowskich melduje się w Suwałkach przy ul.Rynkowej. 28 października 1925 roku Komisarz Rządu Miasta Żuromina melduje rodzinę Gosik w Żurominie.

       Pani Stefania w Żurominie wyszła za mąż za Aleksandra Sulkowskiego (zm. w 1998 roku), który był murarzem w Żurominie. Przed wojną Stefania Sulkowska miała mały sklep spożywczy w Żurominie przy ul.Wetmańskiego. po wojnie zajmowała się domem.

        Stefania Sulkowska miała trzy córki: Aleksandra zm. w wieku 5 lat, Zosia zm. w wieku 6 lat, Ryszarda zm.w wieku 50 lat. Nie miała wnuków. Cieszyła się dobrym zdrowiem. Pierwszą kartę (rejestrację) w poradni zdrowia założyła w wieku 94 lat.


Zdjęcie rodziny Gosik na paszporcie rodzinnym umożliwiajacym powrót do Polski w 1921 roku (udostępnione przez Rodzinę Pani Stefanii).
Zdjęcie z siódmej klasy szkoły powszechnej w Żurominie (udostępnione przez Rodzinę Pani Stefanii).
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech