28-10-2020r.
godzina 09:45
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ogłoszenia od 2004 do 2007 roku
Ogłoszenia 2008 rok
Ogłoszenia 2009 rok
Ogłoszenia 2010 rok
Ogłoszenia 2011 rok
Ogłoszenia 2012 rok
Ogłoszenia 2013 rok
Ogłoszenia 2014 rok
Ogłoszenia 2015 rok
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 743620 raz(y)


[Panel administracyjny]

Wydział Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska :: Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska :: Ogłoszenia 2015 rokobwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji: „Budowa budynku kurnika do chowu ściołowego 77000 sztuk kurcząt brojlerów (308 DJP) i budynku chlewni do chowu rusztowego 1800 sztuk tuczników (252 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 1041/2 i 360 położonych w Chamsku więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji: „Budowa dwóch budynków inwentarskich – chlewni komorowych o obsadzie do 2000 sztuk tuczników każda w systemie rusztowym (łącznie 560 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działce nr 1026 położonej w Chamsku więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji:„Budowa odchowali kur o obsadzie 48000 sztuk każda oraz odchowalni kogutów o obsadzie 7000 sztuk” na działce nr 33 położonej w Dąbrowicach więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji: „Budowa zespołu obiektów inwentarskich – kurników o obsadzie 12000 sztuk kur niosek reprodukcyjnych każdy (łącznie 384 DJP)” na działce nr 25 położonej w Dąbrowicach więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji:„Budowa trzech obiektów inwentarskich przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego o obsadzie łącznej 144000 sztuk tj. 576 DJP” na działkach nr 188 i 189 położonych w Poniatowie więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji:„Budowa czterech budynków inwentarskich do chowu brojlera kurzego o obsadzie 40000 sztuk każdy w systemie ściołowym” na działkach nr 1031/1, 1031/2, 1031/3, 1031/4, 1031/5 położonych w Poniatowie więcej...
sprostowanie
więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji:„Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 2,0 MW, rozdzielni prądu, linii napowietrzno-kablowej, drogi dojazdowej i placu manewrowego” na działkach nr 289/2 i 290 położonych w Olszewie więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji: „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji” na działce nr 130/1 położonej w Będzyminie więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji:„Budowa dwóch budynków inwentarskich – kurników o obsadzie 50000 sztuk brojlera kurzego każdy (łącznie 400 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działce nr 102/1 położonej w Kliczewie Dużym . więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: „Budowa sześciu obiektów inwentarskich przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego o obsadzie 53.000 sztuk (212 DJP) każdy (łącznie 1272 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą ” na działkach nr 277/1, 277/2, 277/3, 277/4, 277/5, 277/6, 277/7 położonych w Rzężawach. więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycj: „Budowa dwóch budynków inwentarskich do chowu drobiu o obsadzie 40000 sztuk każdy w systemie ściołowym” na działkach nr 1022 i 1023 położonych w Poniatowie więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji:„Budowa budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 2000 sztuk tuczników w systemie rusztowym (łącznie 280 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działce nr 857 położonej w Młudzynie więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji:„Budowa obiektu do chowu trzody chlewnej o obsadzie 2000 sztuk tucznika tj. 280 DJP w systemie rusztowym” na działce nr 50 położonej w Rzężawach więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: Budowa dwóch budynków inwentarskich – chlewni o obsadzie 2000 sztuk każda w systemie rusztowym na działce nr 997 położonej w Chamsku. więcej...
obwieszczenie
dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Nadrzecznej w Poniatowie „ na działkach nr 228 i ½ położonych w Poniatowie więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji: „Rozbudowa i modernizacja budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej w cyklu zamkniętym z silosami paszowymi , zbiornikami do gnojowicy i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr 136 położonej w Brudnicach więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji:„Zmiana przeznaczenia trzech istniejących budynków inwentarskich przewidzianych do hodowli kur niosek w systemie klatkowym na hodowlę brojlerów kurzych w systemie ściołowym w ilości 20000 sztuk na obiekt oraz budowa nowego budynku inwentarskiego przeznaczonego do hodowli brojlera kurzego w ilości 39000 sztuk (tj. łącznie 396 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi ” na działkach nr 229/1, 229/2, 229/3, 229/5, 227/1, 228/1 położonych w Raczynach więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji: „Budowa budynku kurnika do chowu ściołowego 77000 sztuk kurcząt brojlerów (308 DJP) i budynku chlewni do chowu rusztowego 1800 sztuk tuczników (252 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 1041/2 i 360 położonych w Chamsku. więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji:„Budowa wytwórni asfaltu (otoczarni asfaltu) o wydajności 104 t/h” na działkach nr 50/2 i 51/2 położonych w Brudnicach. więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji: „Budowa czterech budynków inwentarskich – chlewni w systemie chowu rusztowego o obsadzie po 1950 sztuk tucznika każdy (1092 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 157 i 537 położonych we Wiadrowie więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji:„Budowa dwóch budynków inwentarskich – kurników o obsadzie 50000 sztuk brojlera kurzego każdy (łącznie 400 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działce nr 102/1 położonej w Kliczewie Dużym więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji:„Budowa dwóch odchowalni kur o obsadzie 48000 sztuk każda oraz odchowalni kogutów o obsadzie 7000 sztuk” na działce nr 33 położonej w Dąbrowicach więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji: „Budowa zespołu obiektów inwentarskich – kurników o obsadzie 12000 sztuk kur niosek reprodukcyjnych każdy (łącznie 384 DJP)” na działce nr 25 położonej w Dąbrowicach. więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji:„Budowa obiektu do chowu trzody chlewnej o obsadzie 2000 sztuk tucznika tj. 280 DJP w systemie rusztowym” na działce nr 50 położonej w Rzężawach więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji:Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr 130/1 położonej w Będzyminie. więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji:„Budowa trzech obiektów inwentarskich przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego o obsadzie 228 DJP” na działkach nr 186, 187, 188 położonych w Poniatowie. więcej...
obwieszczenie
dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji:„Budowa trzech obiektów inwentarskich – kurników w systemie chowu klatkowego o obsadzie: dwa budynki po 50000 sztuk kur niosek każdy, jeden budynek po 25000 sztuk kur niosek (łącznie 500 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi ” na działce nr 47 położonej w Brudnicach. więcej...
obwieszczenie
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji:„Budowa dwóch budynków inwentarskich – chlewni komorowych o obsadzie do 2000 sztuk tuczników każda w systemie rusztowym (łącznie 560 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działce nr 1026 położonej w Chamsku więcej...
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech