16-12-2023r.
godzina 21:07
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 763443 raz(y)


[Panel administracyjny]
Przetargi w 2015 roku
Zapytania ofertowe 2015
Przetargi w 2014 roku
Przetargi w 2013 roku
Konkursy ofert
Rada Miejska VII kadencja
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żurominie w kadencji 2014-2018
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Żurominie w kadencji 2014-2018
Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin
Zastępca Burmistrza
Wykaz sołtysów kadencja 2015 - 2019 rok
Komisje stałe Rady Miejskiej w Żurominie
Informacja o dyżurach Radnych
Ogłoszenie o porządku i terminie sesji Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej stanowiące prawo miejscowe
Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Żuromin
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żuromin
Podatki i opłaty lokalne
Statut
Regulaminy
Gospodarka komunalna
Programy Gminy i Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna
Żuromińskie Centrum Kultury
Sołectwa
Spółki
Inne jednostki
Budżet na 2010 rok
Budżet na 2011 rok
Budżet na 2012 rok
Budżet na 2013 rok
Budżet na 2014 rok
Budżet na 2015 rok
Majątek trwały
Wykaz spraw (A-Z)
Opłaty skarbowe
Sprawy, skargi, wnioski
Druki urzędowe do pobrania
KARTY USŁUG
Zespół BAMBI
Tatanka
Wiadomości wędkarskie
WKRA Żuromin
Turystyka
Hotele, miejsca noclegowe
Firmy i instytucje
Restauracje, bary
Strony internetowe miejscowości w Gminie
Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna
MODR
Archiwum 2003
Archiwum 2004
Archiwum 2005
Archiwum 2006
Archiwum 2007
Archiwum 2008
Archiwum 2009
Archiwum 2010
Archiwum 2011
Archiwum 2012
Archiwum 2013
Archiwum 2014
Archiwum 2015
[wyloguj]

Menu Lewe| Menu Prawe| Użytkownicy| Obrazki| Pliki

Podgląd
Podaj login i hasło
(można je zmienić po zalogowaniu)
login:

hasło:

 
System wykonany przez firmę Javatech