16-12-2023r.
godzina 21:05
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Roczny program współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego na 2012 rok
Ogłoszenie
Ogłoszenie w sprawie konsultacji Programu współpracy GiM Żuromin z organizacjami pozarządowymi 2013
Ogłoszenie w sprawie konsultacji Programu współpracy GiM Żuromin z organizacjami pozarządowymi 2014
Projekt Uchwały Rady Miejskiej ws współpracy z organizacjami pozarządowymi 2014
Ogłoszenie w sprawie konsultacji Programu współpracy GiM Żuromin z organizacjami pozarządowymi 2015
Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi na 2015
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 763443 raz(y)


[Panel administracyjny]

    Roczny program współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego na 2012 rok     Ogłoszenie     Ogłoszenie w sprawie konsultacji Programu współpracy GiM Żuromin z organizacjami pozarządowymi 2013     Ogłoszenie w sprawie konsultacji Programu współpracy GiM Żuromin z organizacjami pozarządowymi 2014     Projekt Uchwały Rady Miejskiej ws współpracy z organizacjami pozarządowymi 2014     Ogłoszenie w sprawie konsultacji Programu współpracy GiM Żuromin z organizacjami pozarządowymi 2015     Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi na 2015    

Organizacje Pozarządowe :: Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych1.
OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W TRYBIE BEZKONKURSOWYM 2013 więcej...
2.
Przedłożenie sprawozdania z realizacji rocznego programu wspólpracy GiM Żuromin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2012 więcej...
3.
OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W TRYBIE BEZKONKURSOWYM 2014 więcej...


Informację wytworzył(a): Bożena Fijałkowska
Informację dodał(a): Renata Mendalka
Ostatnia modyfikacja: 2014-08-21 08:50:26


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech