16-12-2023r.
godzina 21:05
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 763443 raz(y)


[Panel administracyjny]

Komunikaty i Ogłoszenia :: Wybory Samorządowe 2014Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie 2014.08.26 więcej...
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. więcej...
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W CIECHANOWIE z dnia 29.08.2014r. więcej...
UCHWAŁA NR 343/XLIII/14 RADY MIEJSKIEJ W ZUROMINIE z dnia 28 sierpnia 2014r. więcej...
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN z dnia 1.09.2014r. więcej...
Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 19 września 2014 r. w sprawie Miejskiej Komisji Wyborczej więcej...
Informacja Burmistrza Gm. i M.o bezpłatnym umieszczaniu urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych więcej...
Skład Miejskiej Komisji Wyborczej więcej...
Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej więcej...
Gdzie głosujemy w wyborach do Rady Miejskiej w Żurominie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. więcej...
STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA więcej...
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych więcej...
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN z dnia 29.09.2014r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głossowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych więcej...
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o losowaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych więcej...
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2014r więcej...
Uchwała Nr 5 Miejskiej Komisji Wyborczej w Żurominie z dnia 22 października 2014r więcej...
Informacja Komisarza Wyborczego w Ciechanowie 2014.10.21 więcej...
Uchwała Nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Żurominie z dnia 22 października 2014r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych więcej...
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Żurominie z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Żurominie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. więcej...
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Żurominie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. więcej...
Uchwała Nr 7/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie sprostowania omyłek pisarskich w Uchwale Nr 4 więcej...
Wykaz przewodniczących i zastepców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych więcej...
Uchwała MKW z dnia 14.11.2014r. w sprawie sprostowania pomyłki pisarskiej w Uchwale Nr 4 więcej...
Informacja MKW z dnia 17.11.2014r. więcej...
Uchwała MKW w Żurominie z dnia 17 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach na Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w dniu 30 listopada 2014 r. więcej...
PROTOKOŁY Z WYNIKÓW GŁOSOWANIA W DNIU 16.11.2014 r. więcej...
Uchwała MKW w Żurominie z dnia 28 listopada 2014r. więcej...
Informacja o rozpoczęciu pracy w dniu 30.11.2014r. więcej...
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN więcej...
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech