16-12-2023r.
godzina 21:05
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 763443 raz(y)


[Panel administracyjny]

Aktualności* :: Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie 

Wbudowanie aktu erekcyjnego pod budynek placówki KRUS-u w Żurominie

     12-tego listopada 2014 odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budynek placówki terenowej KRUS w Żurominie.

     W uroczystości udział wzięli: Ksiądz Dziekan Kazimierz Kowalski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk, Zastępca Prezesa KRUS w Warszawie Janina Pszczółkowska, Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie Wiktor Sankiewicz, Kierownik Placówki Terenowej w Ciechanowie Mirosław Szymańczyk, Starosta Powiatu Żuromińskiego Janusz Welenc, Wieceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Michalska, Burmistrz Zbigniew Nosek i Prezes DOMEX-u Lech Zmarzły. Tuba wmurowana w fundament budynku zawiera akt erekcyjny, bieżące wydanie dziennika "Rzeczpospolita" i kilka monet będących w obiegu w 2014 roku.

      2 lipca 2013 roku Rada Miejska w Żurominie przekazała działkę 812/3 przy ul.Zielonej o powierzchni 9,97 ara Skarbowi Państwa na cel publiczny. W trakcie uzgodnień z przedstawicielami KRUS Oddział Regionalny w Warszawie Burmistrz zobowiązał się do uzbrojenia terenu w niezbędne media. 

       Zabiegi o budowę nowej siedziby KRUS-u czynione są przez Burmistrza i Starostę od kiedy przedstawiciele KRUS-u w Warszawie stwierdzili, że obecna siedziba przy ul.Warszawskej (w Bibliotece Powiatowo-Miejskiej) nie spełnia wymogów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych, nie ma odpowiedniej ilości pomieszczeń i dostatecznej ilości miejsc parkingowych. Wówczas planowano przeniesienie tej placówki z Żuromina do Zielonej a nawet poza teren powiatu.

        Pozwolenie na budowę nowego budynku o powierzchni 336 m2 KRUS uzyskał 01 września 2014 roku. Przetarg zorganizowany w Warszawie wygrała firma "DOMEX" z  Żuromina. Wartość inwestycji wyniesie 1mln152 tyś. zł. Oddanie budynku do użytku jest zaplanowane na czerwiec 2015 rok.

 

 

Akt erekcyjny podpisuje Podsekretarz Stanu Tadeusz Nalewajk.
Akt erekcyjny podpisuje Zastępca Prezesa w Centrali KRUS Janina Pszczółkowska.
Akt erekcyjny podpisuje Prezes DOMEX-u Lech Zmarzły.


Wizualizacja budynku KRUS według projektu firmy DeZet z Olsztyna.
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech