16-12-2023r.
godzina 21:05
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
Nauczyciele zespoleni
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 763443 raz(y)


[Panel administracyjny]

Nauczyciele zespoleni    

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych :: OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSSInformacje i Ogłoszenia 2015
Ogłoszenie RCKiK w Warszawie
Harmonogram Poboru Krwi w Żurominie w roku 2015 więcej...
Pismo i Ogłoszenia SPZZOZ
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna i Szybka Terapia Onkologiczna więcej...


Placówki oświatowe w Gminie i Mieście Żuromin
Zespół Szkól Nr 1 w Żurominie
09-300 Żuromin ul.Wyzwolenia 12 tel1.(023) 657-38-53 tel2. (023) 657-22-22
Zespół Szkół Nr 2 w Żurominie
09-300 Żuromin ul.Wiatraczna 16 tel1.(023) 657-32-24 tel2. (023) 657- 32-25
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Będzyminie
09-300 Będzymin ul.Główna 36 tel. (023) 657-11-86
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
09-300 Chamsk ul. Szkolna 19 tel.(023) 685 90 06
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie Dużym
09-300 Kliczewo Duże ul.Wspólna 68 tel.(023) 657-31-12
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
09-311 Poniatowo ul.Szkolna 4 tel.(023) 657-11-92
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
09-300 Raczyny ul. Kopernika 5 tel. (023) 657-11-85
Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Żurominie
09-300 Żuromin ul.Wyzwolenia 14 tel.(023) 657-21-19
Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Zurominie
09-300 Żuromin ul. Licealna 1 tel.(023) 657-29-81 więcej...


Ogłoszenia 2013
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny więcej...
Ogłoszenie o otwartym konkursie na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin w 2013 roku więcej...
Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin w 2013 roku więcej...
Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin w 2013 roku więcej...
Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w trybie bezkonkursowym
Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2013. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. OBÓZ HARCERSKI ZHP w okresie od 25.07.2013r – 07.08.2013r. więcej...
Ogłoszenie o otwartym konkursie na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin w 2013 roku z dnia 21 października 2013 roku więcej...
Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin w 2013 roku z dnia 14 listopada 2013 roku więcej...


Ogłoszenia 2012
1.
Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w trybie bezkonkursowym więcej...
2.
Wystartowały zapisy do XII Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” – zwycięzcy w nagrodę wyjadą w niezwykłą podróż na mecz Mistrzów Euro 2012! więcej...
3.
Informacja na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 więcej...
4.
OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W TRYBIE BEZKONKURSOWYM więcej...
5.
Dotyczy projektu systemowego więcej...
6.
OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W TRYBIE BEZKONKURSOWYM więcej...


Informacje bieżące wydziału OKZSiSS
Zarządzenie Nr 114/07 Burmistrza G i M Żuromin z dn 11.12.07
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chamsku więcej...
Zarządzenie Nr 15/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30 stycznia 2007 roku
w sprawie: opłat za świadczenie żywienia w stołówkach szkolnych więcej...
ZARZĄDZENIE NR 45 / 2006 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN Z DNIA 31 MARCA 2006 ROKU
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora: - Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Żurominie,- Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Żurominie”. więcej...
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstwowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, dla słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych więcej...
UCHWAŁA Nr 237/XXVIII/2005 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 23 marca 2005 roku
w sprawie : Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. więcej...
Zarządzenie Nr 24a/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24 marca 2005 roku
W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2005 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. więcej...
Zarządzenie Nr 50/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10 maja 2005 roku
W sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 24a/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2005 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. więcej...
Ogłoszenie z dnia 24.05.2005 r
W sprawie: wyboru oferty w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2005, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu więcej...
Zarządzenie Nr 60/ 2007 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chamsku więcej...
OGŁOSZENIE O KONKURSIE BURMISTRZ GMINY I MIASTA ŻUROMIN OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA
Na stanowisko Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chamsku więcej...
Zarządzenie Nr 64/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12 lipca 2007 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 151/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16.11.2006 roku w sprawie powołania oraz ustalenia Regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów. więcej...
Zarządzenie 49/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 13 maja 2009 roku
w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Będzyminie, Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kliczewie Dużym, Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Poniatowie. więcej...
Zarządzenie Nr 78/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14 lipca 2009 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Poniatowie więcej...
OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN
BURMISTRZ UGIMZ OGŁASZA KONKURS na Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Poniatowie więcej...
ZARZĄDZENIE NR 2/10 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN z dnia 19 stycznia 2010 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na trenera środowiskowego w ramach projektu „Animator- Moje Boisko ORLIK 2012 więcej...
ZARZĄDZENIE NR 6/10 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN z dnia 29 stycznia 2010 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wybór trenera środowiskowego w ramach projektu „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012” więcej...
ZARZĄDZENIE NR 20/10 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN z dnia 11 marca 2010 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012” więcej...
Zarządzenie Nr 24/10 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23 marca 2010 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/10 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012” więcej...
Oferta
Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w trybie bezkonkursowym więcej...
Komunikat Rzecznika Praw Pacjenta więcej...
OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W TRYBIE BEZKONKURSOWYM więcej...
INFORMACJA że z dniem 31 stycznia 2011 roku został powołany Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Żurominie więcej...
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” więcej...
OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W TRYBIE BEZKONKURSOWYM więcej...
INFORMACJA
Nabór dzieci do punktu przedszkolnego w Poniatowie prowadzonego przez Stowarzyszenie więcej...
Informacja
w sprawie ogłoszenia projektu przez Stowarzyszenie więcej...
III Turniej ORLIKA o Puchar Premiera
więcej...
Informacja
ankieta ws badań turystycznych więcej...
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2014 roku więcej...


Informację wytworzył(a): Fijałkowska Bożena
Informację dodał(a): Renata Mendalka
Ostatnia modyfikacja: 2015-03-24 11:38:57


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech