16-12-2023r.
godzina 21:05
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 763443 raz(y)


[Panel administracyjny]

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Zamówień Publicznych :: Ogłoszenia wydziału 

INFORMACJA

Gmina i Miasto Żuromin informuje, że od 1 stycznia 2015 roku wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulega zmianie.

 

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI:

 

1)     GDY LICZBA MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKAŁYCH
W GOSPODARSTWIE DOMOWYM JEST MNIEJSZA LUB RÓWNA 3:

 

W mieście (opłata od osoby):

- 11 zł - gdy odpady będą zbierane w sposób nieselektywny

- 8 zł - gdy odpady będą zbierane w sposób selektywny

 

Na wsi:

- 8 zł - gdy odpady będą zbierane w sposób nieselektywny

- 6 zł - gdy odpady będą zbierane w sposób selektywny

 

2)     GDY LICZBA MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKAŁYCH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM JEST WIĘKSZA NIŻ 3:

 

W mieście (opłata od gospodarstwa):

- 44 zł - gdy odpady będą zbierane w sposób nieselektywny

- 34 zł - gdy odpady będą zbierane w sposób selektywny

 

Na wsi:

- 32 zł - gdy odpady będą zbierane w sposób nieselektywny

- 24 zł - gdy odpady będą zbierane w sposób selektywny

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin

/-/ Aneta Goliat

 OGŁOSZENIE
Urząd Gminy i Miasta w Żurominie informuje, iż Rada Miejska w Żurominie Uchwałą Nr 275/XXXV/13 z dnia 15 listopada 2013 r. przyjęła zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy więcej...
OGŁOSZENIE
Termin i sposob wnoszenia oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi więcej...
Informacja
Urząd Gminy i Miasta w Żurominie informuję, że zgodnie z art. 3ust. 2 pkt.9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013, poz.1399 z późn. zm). więcej...
Opłaty środowiskowe- baterie i akumulatory
Baterie są w każdym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Na co dzień korzystamy z „paluszków”, baterii litowo-jonowych w laptopach czy też uruchamiamy samochód przy użyciu akumulatora kwasowo-ołowiowego. Wygodne w użytkowaniu, mają jednak wadę – krótką żywotność. A przecież skład zużytych baterii/akumulatorów to surowce, które można i trzeba ponownie wykorzystać! więcej...
Ogłoszenie
Zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD oraz odpadów wielkogabarytowych (meble) z terenu miasta Żuromin więcej...


 PLAKAT2.pdf
ZASADY WŁAŚCIWEJ SEGREGACJI ODPADÓW - POJEMNIKI
 plakat.pdf
ZASADY WŁAŚCIWEJ SEGREGACJI ODPADÓW
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech