16-12-2023r.
godzina 21:05
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 763443 raz(y)


[Panel administracyjny]

Budżet Obywatelski :: Formularz zgłoszenia zadania FORMULARZ_ZGLOSZENIA_ZADANIA.pdf
FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZADANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA ŻUROMIN


 

Załącznik nr 1

do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Żuromin na 2016 rok

.

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZADANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA

ŻUROMIN

 

1.      DANE ZGŁASZAJĄCEGO ZADANIE*

 

 

 

Imię i Nazwisko

 

           

 

 

 

Adres zamieszkania

 

 

 

 

PESEL

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe – numer telefonu lub adres e-mail

 

 

2. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZADANIU

*

2.1 Proponowana Nazwa zadania

……………………………………………………………………………………………………………

Proszę wpisać proponowaną nazwę zadania

 

2.2 Rodzaj zgłaszanego zadania

 

Budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury miejskiej

 

Poprawa warunków życia i funkcjonowania mieszkańców

 

Wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym

 

Inne:…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..

Proszę wpisać proponowany rodzaj zadania

2.3 Szacunkowy koszt zgłaszanego zadania

Szacunkowa suma wszystkich wydatków koniecznych związanych z realizacją zadania

 

 

 

 

 

 

3. OPIS ZADANIA WRAZ Z UZASADNIENIEM*

Proszę wskazać potrzebę zrealizowania wnioskowanego zamierzenia, oraz w jaki sposób

realizacja zadania wpłynie pozytywnie na społeczność Miasta Żuromin.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………......…………….

 

4. DODATKOWE INFORMACJE

Uzyskane zgody, analizy prawne, dokumentacja techniczna, kosztorys itp. – pole

nieobligatoryjne

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz.1182 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie określonym w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Miasta Żuromin. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin, Urząd Gminy i Miasta Żuromin Pl. Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin

 

 

* dane obowiązkowe

 

 

 

…………………………………………………………………………………………….

Data i podpisInformację wytworzył(a):
Informację dodał(a): Piotr Suchoparski
Ostatnia modyfikacja: 2015-02-03 09:54:16


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech