16-12-2023r.
godzina 21:06
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 763443 raz(y)


[Panel administracyjny]

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Zamówień Publicznych :: Ogłoszenia wydziału


 

Informacja
Urząd Gminy i Miasta w Żurominie informuję, że zgodnie z art. 3ust. 2 pkt.9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013, poz.1399 z późn. zm).

INFORMACJA

 

Urząd Gminy i Miasta w Żurominie informuję, że zgodnie z art. 3ust. 2 pkt.9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013, poz.1399 z późn. zm).

 

1.             Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta w Żurominie jest firma :

 

Żuromińskie Zakłady Komunalne

ul. Szpitalna 125

09-300 Żuromin

Tel. ( 0-23 ) 657 27 60

 

2.             Zmieszane odpady komunalne (kod 20 03 01) odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Żuromin Żuromińskie Zakłady Komunalne przekazują do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych:

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

w Płońsku Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 4

09-100 Płońsk

Zakład Gospodarki Odpadów w Poświętne

 

3.             Osiągnięty przez Gminę i Miasta Żuromin w 2013 roku poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych : papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł - 9,68%. Natomiast poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł - 99,96%.

 

 

4.             Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zbierany jest przez firmę Żuromińskie Zakłady Komunalne
w Żurominie dwa razy w roku sprzed posesji .

 

 

5.             Wykaz przedmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin:

 

a.      Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ‘’EMPEGEK’’ Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3 – go Maja 48, 09-200 Sierpc

b.      S.C. ,,Zielone Miasto’’ J.Smolińska, A.Smolińska ul. 30-lecia LWP 1 06-500 Mława

c.       Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. ul. Płocka 102,
06-500 Mława

d.      REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. ul. Tupadzka 7,
09-210 Drobin

e.      SITA PŁOCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock

f.        Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. ul. Szpitalna 125,
09-300 Żuromin

g.      Sylwester Morka Stary Lubiel 9, 07-207 Rząśnik

 

Szczegółowe informacje odnośnie w/w firm znajdują się w:

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

http://www.zuromin.ibip.net.pl/bip/index.xml?menuId=32333

 

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech