16-12-2023r.
godzina 21:05
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 763443 raz(y)


[Panel administracyjny]

Statut i struktura Ośrodka     Świadczenia z pomocy społecznej     Domy pomocy społecznej     Usługi opiekuńcze     Dodatki mieszkaniowe     Dodatek Energetyczny     Świadczenia rodzinne     Wykaz aktów prawnych     Przydatne adresy i linki     Przydatne informacje     Ogłoszenia     Druki do pobrania     Wolne stanowiska     Archiwum     Karta Dużej Rodziny    

Jednostki organizacyjne :: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejInformacje ogólne
 
  

 ADRES:

 

Miejsko – Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Olszewska 9/11

09-300 Żuromin

powiat żuromiński

województwo mazowieckie

 

telefon/fax: (23) 657 22 39; 657 46 51

 

Strona Internetowa  -   www.mgopszuromin.pl

 

e-mail: mgops_zuromin@wp.pl

mgops_zuromin@poczta.onet.pl

 

Adres Elektronicznego Biuro Obsługi Interesanta

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Kierownik Ośrodka mgr Andrzej Wiśniewski

przyjmuje interesantów w pokoju nr 1

w godzinach urzędowania Ośrodka

 

Ośrodek pracuje od poniedziałku do piątku

od godziny 7:30 do 15:30

 

Kierownik

p. 1

wew. 21


Sekretariat

Świadczenia Pomocy Społecznej


p. 2

p. 3


wew. 22

wew. 23


Księgowość / Kasa

Kadry

Pracownicy Socjalni / Pomoc Środowiskowa

Pracownicy Socjalni / Dodatki Mieszkaniowe

Pracownicy Socjalni . Usługi Opiekuńcze / DPS

Świadczenia Rodzinne


p. 4

p. 5

p. 6

p. 7

p. 8

p. 9


wew. 24 / 20

wew. 25

wew. 26

wew. 27

wew. 28

wew. 29 / 30


 

 Informację wytworzył(a): Renata Żelaźnicka
Informację dodał(a): Jakub Welenc
Ostatnia modyfikacja: 2014-06-18 09:21:50


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech