16-12-2023r.
godzina 21:05
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 763443 raz(y)


[Panel administracyjny]

Przetargi w 2010 roku     20-lecie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żurominie     50-lecie Koła Łowieckiego ''Sarna''     50-lecie pożycia małżeńskiego     50-lecie Szkoły Podstawowej w Będzyminie     65 strażaków OSP wróciło z Płocka     100-lecie urodzin mieszkanki Kosewa     II tura Wyborów na Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin     II tura Wyborów Prezydenta RP 2010     Apel Starosty w sprawie pomocy dla powodzian     Budowa ul.Lubowidzkiej na granicy Żuromin-Wiadrowo     Choinka w Żuromińskim Kole Związku Niewidomych     Działanie 7.2 POKL ''Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej''     Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej w Poniatowie     Dzień Dziecka w 6-latkach Przedszkola Nr 1     Dni Żuromina - Dni Powiatu Żuromińskiego     Dwa wnioski o nadanie nazwy dla ronda w Żurominie     Dzień Dziecka z ''Orlikiem'' i Cukiernią Rosario     GUS - Powszechny Spis Rolny 2010     Gminne zawody sportowo-pożarnicze.     Inwestycje planowane w 2010 roku     Informacja o wyborze kandydatów na rachmistrzów spisowych     Konkurs ''A Irlandia jest podobno taka zielona''     Koło Gospodyń Wiejskich w Raczynach     Libros Lege ... Wielki Finał     MAMMOGRAFIA BADANIA PROFILAKTYCZNE FINANSOWANE PRZEZ NFZ     MGOPS otrzymał dotację     Nagrody dla nauczycieli     Nabór na rachmistrzów spisowych przy Powszechnym Spisie Rolnym     OGŁOSZENIE o dofinansowaniu kolektorów słonecznych     OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU NA TRENERA ŚR. W RAMACH PROJEKTU Animator- Moje Boisko ORLIK 2012     Ogłoszenie o obowiązku usuwania śniegu z dachów     OGŁOSZENIE Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych     Ogłoszenie konkursu na Animatora - Moje Boisko ORLIK 2012     ''Przeprawa wojsk Jagiełły przez Wkrę''     Praca w ''Urzędzie''     Podatki i opłaty lokalne na 2010 rok bez podwyżek     Projekt kolektory słoneczne - Komunikat     Rada nadała nazwę rondu w Żurominie     Rekordowa liczba zgłoszeń do X Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku&     Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę drogi i ścieżki rowerowej Poniatowo-Franciszkowo     Rada Miejska wyraziła zgodę na wykup gruntu pod ścieżkę rowerową do Franciszkowa     Rada Miejska przyjęła budżet na 2010 rok     Recital fortepianowy utworów Chopina w ŻCK     SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY I MIASTA ŻUROMIN     Sołectwo Poniatowo dla powodzian w Sołectwie Juliszew     Sołectwo Wiadrowo dla powodzian w Sołectwie Borki     Stypendia dla najlepszych uczniów w Gminie i Mieście Żuromin     Środki finansowe i inwestycje pozyskane w kadencji 2006-2010     Środki dla szkół w ramach programu ''Radosna szkoła''     ''Twoja firma II...'' Działanie 6.2 POKL     Turniej Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”     Wybory Prezydenta RP     Wybory uzupełniające do Senatu RP     Wniosek do PROW dla Chamska     Wybory Prezydenckie 2010 w Gminie i Mieście Żuromin     Wybory uzupełniające do Senatu w Gminie i Mieście Żuromin     Wakacyjny Turniej Plażowej Piłki Siatkowej na ORLIKU     WYBORY SAMORZĄDOWE 2010     Wybory 2010     Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żurominie     Wizyta Marszałka Adama Struzika w Żurominie     Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza    

Archiwum :: Archiwum 2010


System wykonany przez firmę Javatech