16-12-2023r.
godzina 21:05
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 763443 raz(y)


[Panel administracyjny]

Przetarg nr 1 -     Przetarg nr 2 -     Przetarg nr 3 -     Przetarg nr 4 -     Przetarg nr 5 -     Przetarg nr 6 -     Przetarg nr 7 -     Przetarg nr 8 -     Przetarg nr 9 -     Przetarg nr 10 -     Przetarg nr 11 -     Przetarg nr 12 -     Przetarg nr 13 -     Przetarg nr 14 -     Przetarg nr 15 -     Przetarg nr 16 -     Przetarg nr 17 -     Przetarg nr 18 -     Przetarg nr 19 -     Przetarg nr 20 -     Przetarg nr 21 -     Przetarg nr 22 -     Przetarg nr 23 -     Przetarg nr 24 -     Przetarg nr 25 -     Przetarg nr 26 -     Przetarg nr 27 -    

Zamówienia publiczne / Konkursy ofert :: Przetargi w 2013 roku 
 

Przetarg nr 1 - Termomodernizacja i zmiana kształtu elewacji budynku Powiatowo - Miejskiej Biblioteki w Żurominie.

Przetarg nr 2 - Budowa placu zabaw w Raczynach.

Przetarg nr 3 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Poniatowie - część A.

Przetarg nr 4 - Remont cząstkowy ulic na terenie Gminy i Miasta Żuromin.

Przetarg nr 5 - Przebudowa ul. Przemysłowej w Żurominie.

Przetarg nr 6 - Przebudowa ul. Kosynierów w Żurominie.

Przetarg nr 7 - Remont dachu Powiatowo - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żuromniie.

Przetarg nr 8 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Żuromin.

Przetarg nr 9 - Ogłoszenie - Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego - samochód pożarniczy STAR A25P.

Przetarg nr 10 - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.564.000,00 zł.

Przetarg nr 11 - Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Żuromin - Franciszkowo wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Przetarg nr 12 - Przebudowa drogi gminnej - ul. Bagiennej w Dębsku.

Przetarg nr 13 - Remont drogi gminnej w Cierpigorzu.

Przetarg nr 14 - Przebudowa ul. Zamojskiego w Żurominie wraz z budową oświetlenia ulicznego.

Przetarg nr 15 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy i Miasta Żuromin w okresie od 06.08.2013 do 05.08.2015 r.

Przetarg nr 16 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej w Żurominie..

Przetarg nr 17 - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chamsku.

Przetarg nr 18 - Remont cząstkowy ulic na terenie Gminy i Miasta Żuromin.

Przetarg nr 19 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej, Dębowej, Wiatracznej i Brzozowej w Żuromini oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Dębowej w Żurominie .

Przetarg nr 20 -  Budowa sieci wodociągowej w ul. Mazurskkiej we wsi Wiadrowo i ul. Lidzbarskiej w Brudnicach.

Przetarg nr 21 -  Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin.

Przetarg nr 22 -  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.277.000,00 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2013 rok związanego z realizacją zadań inwestycyjnych

Przetarg nr 23 -  Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chamsku.

Przetarg nr 24 -  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Żuromin.

Przetarg nr 25 -  Przebudowa ul. Chmielnej w Rozwozinie.

Przetarg nr 26 -  Dowóz dzieci do szkół.

Przetarg nr 27 -  .

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech