16-12-2023r.
godzina 21:05
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 763443 raz(y)


[Panel administracyjny]

Przetargi w 2008 roku     2 miejsce Urzędu Żuromińskiego w Polsce w kategorii najtańszy urząd     100-letnie urodziny mieszkańca Chamska     100 lecie urodzin mieszkańca Dębska     IV Zimowy Festiwal Muzyki i Tańca Indian Ameryki Północnej     Akcja strajkowa w oświacie     IV ZIMOWE „POW WOW”     Budżet na 2008 rok     Budżet na 2008 rok     Burze i wichury nad Gminą Żuromin     Budowa chodnika w Cierpigorzu     Dni Żuromina     Dalsze kłopoty ze zużytym sprzętem elektro-elektronicznym     Ewidencja gospodarcza nadal w Gminach     Finał Libros Lege     INFORMACJA w sprawie wymiany dowodów osobistych     Komendant Policji Tadeusz Sołtysiak odszedł na emeryturę     Koniec ptasiej grypy w Powiecie Żuromińskim     Konkurs dla szkół podstawowych „Warzywa i owoce są na 5”     Od pola do stołu     Odddanie do użytku mostu w Poniatowie     Pierwszy etap do wykupu budynku na cele mieszkaniowe     Przyznano Nagrody Organu Prowadzącego z okazji Dnia Edukacji Narodowej     Planowane inwestycje w 2008 roku     Podsumowanie konkursu Sołtys Roku     Remont gwarancyjny ul.Wiatracznej w Żurominie     Rejonowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym     Stypendia dla najlepszych uczniów     Uchwała Rady Miejskiej o wykupie gruntu pod ścieżkę do Brudnic     Wolne stanowiska pracy     WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW     Wniosek o środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla GiM Żuromin     Zespół Szkół Nr 2 otrzymał środki w ramach programu wyrównywania szans edukacujnych    

Archiwum :: Archiwum 2008


System wykonany przez firmę Javatech