16-12-2023r.
godzina 21:05
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 763443 raz(y)


[Panel administracyjny]

Przetargi w 2009 roku     II miejsce NZOZ LABORATORIUM w konkursie Perły Medycyny     IX Międzynarodowy Turniej Warcabowy     Absolutorium dla Burmistrza     Budżet na 2009 rok     Dzień Dziecka w SSP Poniatowo     Dzień wolontariusza     Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zag. przestrzennego miasta Żuromin     Dzień Matki w SSP Będzymin     Kolejne spotkanie Filipa Łobodzińskiego z żuromińskimi gimnazjalistami     Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie     Koncert dla Krzysztofa     Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego w Żuromińskim Kościele     MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ogłasza nabory wniosków RPO WM z Działania 5.2     Moje Boisko - ORLIK 2012 w Żurominie     Miasto wyasygnowało środki na zadanie przebudowa drogi Żuromin-Kliczewo Duże     Miasto pozyska środki w ramach PROW     Medal dla Państwa Draszkiewicz z Nadratowa     Mikołajki w żuromińskich przedszkolach     MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH     Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej     Ogłoszenie o wynikach przep. konkursu na stanowisko Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury     OBWIESZCZENIE w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Żuromin     Otwarcie Cmentarza Żydowskiego w Żurominie     Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospod. Przestrzennego     Podpisanie umowy na budowę obwodnicy Żuromina     Powiatowe ćwiczenia obronne ,,KRYZYS 2009”     Przyjęcie Planu Odnowy Wsi Poniatowo przez mieszkańców     Przetarg na budowę oświetlenia Żuromin-Dąbrowa rozstrzygniety     Planowane inwestycje w 2009 roku     Podsumowanie projektu Piątek po godzinach...     Podwyżki cen wody i ścieków     Rozbudowa Żuromińskiego Centrum Kultury     Sylwester 2009     Stypendia dla najlepszych uczniów w mieście i gminie     Wizyta Marszałka Adama Struzika w Żurominie     Wniosek partnerski Powiatu z Gminą Żuromin i Kuczbork z NDPDL na liście rankigowej     Wywiad z Pat Krochmal laureatką Libros Lege     Wybory do Parlamentu Europejskiego     WYMIANA i UNIEWAŻNIANIE DOWODÓW OSOBISTYCH     Wyniki wyborów do PE w Powiecie i Gminie Żuromin     Z podwórka na stadion… Realu Madryt!     Złote wesele 2009     Zakończenie roku szkolnego w Żuromińskich szkołach     Żuromińscy wolontariusze w Trójmieście     Żuromin otrzyma środki unijne na budowę dróg     Żuromińskie wigilie    

Archiwum :: Archiwum 2009


System wykonany przez firmę Javatech