16-12-2023r.
godzina 21:05
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 763443 raz(y)


[Panel administracyjny]

Miasto pozyskało 287 tyś. zł w ramach Rządowego programu Radosna Szkoła     Nabór na wolne stanowisko pracy referenta w (OKSZiSS) - (Świetlica Socjoterapeutyczna)     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011     Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy głównego księgowego     Stypendia dla najlepszych uczniów     Informacja o wynikach naboru na stanowisko kasjera     Wybory sołtysów w Gminie Żuromin     Z Żuromina ku gwiazdom     Sukces Kamila     50-lecie małżeństwa     Wycieczki w ZSNr2 współfinansowane ze środków unijnych     Podpisano umowę na wykonanie obwodnicy Żuromina     Przetargi w 2011 roku     Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2011     GUS - Narodowy Spis Powszechny Ludości i Mieszkań 2011     Dzień Edukacji Narodowej 2011     Gazela Biznesu 2010 dla Żuromińskich Zakładów Komunalnych     WNIOSKI NA USUWANIE I UTYLIZACJĘ ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST     OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY samochodu pożarniczego FS-Lublin Żuk A 06B     Ferie zimowe w Żuromińskim Centrum Kultury     INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW     XII MAZOWIECKIE DNI ROLNICTWA     OGŁOSZENIE Dotyczy: usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych     Jednostka OSP Poniatowo w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym     Odsłonięcie tablicy na Cmentarzu Żydwoskim w Żurominie     Festyn ''Swiętojański'' w Poniatowie     Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków     Wybory Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP     Żuromińskie ołtarze Bożego Ciała     Turecki zespół folklorystyczny z wizytą w Żurominie     Podział środków na aktywizację bezrobotnych    

Archiwum :: Archiwum 2011


System wykonany przez firmę Javatech