16-12-2023r.
godzina 21:05
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 763443 raz(y)


[Panel administracyjny]

Nabór w ramach staży, prac interwencyjnych i robót publicznych na 2013 rok     Zmarła Anita Kwiatkowska Dyrektor Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej     150 rocznia Powstania Styczniowego     Obchody Święta Niepodległości 11 listopada 2013r.     Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2013 roku     Ogłaszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie     Wyniki konkursu AGROLIGA     Piknik rodzinny     Ogólnopolski konkurs plastyczny „Twoja ulubiona opowieść biblijna”     Andrzej Rutowski nie żyje     Badanie wody na kąpielisku w Brudnicach 24-07-2013     WYCIECZKA NAD MORZE ZHP     Dni Żuromina, Dni Powiatu Żuromińskiego     Obwodnica Żuromina oddana do użytku     Absolutorium dla Burmistrza     Ogłoszenie o opracowaniu gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami Gmin     Złote gody - 50 lecie małżeństwa     Zakaz stosowania materiału siewnego odmian GMO     Burmistrz podpisał umowę na wykonanie kanalizacji sanitarnej ul.Brzozowa, Klonowa, Dębowa     Termin odbioru parku został przesunięty     IV edycja Ligi Miejskiej OVB na Żuromińskim ORLIKU w 2013 roku     Miasto przejęło zarządzanie drogą ul.Warszawska i ul.Lidzbarska     Nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2013     Obwodnica Żuromina im.Jana Pawła II     Wieloletni plan inwestycyjny 2007-2013 Uchwała RM Nr 67/XII/07     KOMUNIKAT w sprawie włączenia syren alarmowych w dniu 23 października 2013 roku     IX Ogólnokrajowy konkurs     Komunikat dotyczący zmiany organizacji ruchu w miejscowości Chamsk    

Archiwum :: Archiwum 2013


System wykonany przez firmę Javatech