16-12-2023r.
godzina 21:05
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 763442 raz(y)


[Panel administracyjny]Rejestr zmian

Data/rodzaj zmian Autor zmian Informacja
2021-12-23 08:05:44
modyfikacja
Piotr Suchoparski Informacje o mieście i gminie :: Strona główna
2021-12-23 08:04:59
modyfikacja
Piotr Suchoparski Informacje o mieście i gminie :: Strona główna
2021-12-02 07:52:49
modyfikacja
Piotr Suchoparski Władze lokalne
2021-12-02 07:51:24
usunięcie
Piotr Suchoparski Władze lokalne
2021-02-15 13:13:34
modyfikacja
Piotr Suchoparski Załatw sprawę :: Wykaz spraw (A-Z) :: Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2021-02-15 13:13:21
modyfikacja
Piotr Suchoparski Załatw sprawę :: Wykaz spraw (A-Z) :: Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2021-02-15 13:12:36
modyfikacja
Piotr Suchoparski Załatw sprawę :: Wykaz spraw (A-Z) :: Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2021-02-15 13:11:50
modyfikacja
Piotr Suchoparski Załatw sprawę :: Wykaz spraw (A-Z) :: Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2021-01-13 15:23:15
usunięcie
Piotr Suchoparski Prawo lokalne
2020-07-16 12:16:53
modyfikacja
Piotr Suchoparski Informacje o mieście i gminie :: Rys historyczny... :: Ważniejsze wydarzenia z historii Żuromina do 1939 roku
2019-07-11 12:16:50
modyfikacja
Piotr Suchoparski Informacje o mieście i gminie :: Zdjęcia Żuromina i okolic
2017-03-15 10:40:40
modyfikacja
Piotr Suchoparski Władze lokalne :: Wykaz sołtysów kadencja 2015 - 2019 rok
2016-02-18 12:55:22
modyfikacja
Piotr Suchoparski Informacje o mieście i gminie :: Rys historyczny... :: Ważniejsze wydarzenia z historii Żuromina do 1939 roku
2015-08-18 08:47:30
modyfikacja
Piotr Suchoparski Załatw sprawę :: Wykaz spraw (A-Z) :: Wydanie zezwolenia na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napoów alkoholowych
2015-08-18 08:47:21
modyfikacja
Piotr Suchoparski Załatw sprawę :: Wykaz spraw (A-Z) :: Wydanie zezwolenia na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napoów alkoholowych
2015-08-18 08:46:00
modyfikacja
Piotr Suchoparski Załatw sprawę :: Wykaz spraw (A-Z) :: Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
2015-08-18 08:45:54
modyfikacja
Piotr Suchoparski Załatw sprawę :: Wykaz spraw (A-Z) :: Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
2015-06-24 11:56:11
modyfikacja
Luiza Stachyra Prawo lokalne :: Uchwały Rady Miejskiej :: Protokoły :: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2010-2014
2015-06-24 11:55:27
modyfikacja
Luiza Stachyra Prawo lokalne :: Uchwały Rady Miejskiej :: Protokoły :: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2010-2014
2015-06-24 11:32:38
modyfikacja
Luiza Stachyra Prawo lokalne :: Uchwały Rady Miejskiej :: Protokoły :: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2010-2014
2015-06-24 10:55:58
modyfikacja
Luiza Stachyra Prawo lokalne :: Uchwały Rady Miejskiej :: Protokoły :: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
2015-06-24 10:55:51
modyfikacja
Luiza Stachyra Prawo lokalne :: Uchwały Rady Miejskiej :: Protokoły :: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
2015-06-24 10:55:36
modyfikacja
Luiza Stachyra Prawo lokalne :: Uchwały Rady Miejskiej :: Protokoły :: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
2015-06-24 10:54:28
modyfikacja
Luiza Stachyra Prawo lokalne :: Uchwały Rady Miejskiej :: Protokoły :: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
2015-06-24 10:53:23
modyfikacja
Luiza Stachyra Prawo lokalne :: Uchwały Rady Miejskiej :: Protokoły :: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
2015-06-24 10:52:47
modyfikacja
Luiza Stachyra Prawo lokalne :: Uchwały Rady Miejskiej :: Protokoły :: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
2015-06-24 10:52:37
modyfikacja
Luiza Stachyra Prawo lokalne :: Uchwały Rady Miejskiej :: Protokoły :: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
2015-06-24 10:52:35
modyfikacja
Luiza Stachyra Prawo lokalne :: Uchwały Rady Miejskiej :: Protokoły :: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
2015-06-24 10:52:32
modyfikacja
Luiza Stachyra Prawo lokalne :: Uchwały Rady Miejskiej :: Protokoły :: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
2015-06-24 10:52:29
modyfikacja
Luiza Stachyra Prawo lokalne :: Uchwały Rady Miejskiej :: Protokoły :: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
2015-06-24 10:52:26
modyfikacja
Luiza Stachyra Prawo lokalne :: Uchwały Rady Miejskiej :: Protokoły :: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
2015-06-24 10:52:24
modyfikacja
Luiza Stachyra Prawo lokalne :: Uchwały Rady Miejskiej :: Protokoły :: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
2015-06-24 10:52:20
modyfikacja
Luiza Stachyra Prawo lokalne :: Uchwały Rady Miejskiej :: Protokoły :: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
2015-06-24 10:52:17
modyfikacja
Luiza Stachyra Prawo lokalne :: Uchwały Rady Miejskiej :: Protokoły :: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
2015-06-24 10:51:32
modyfikacja
Luiza Stachyra Prawo lokalne :: Uchwały Rady Miejskiej :: Protokoły :: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
2015-06-24 10:49:34
modyfikacja
Luiza Stachyra Prawo lokalne :: Uchwały Rady Miejskiej :: Protokoły :: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
2015-06-24 10:49:25
modyfikacja
Luiza Stachyra Prawo lokalne :: Uchwały Rady Miejskiej :: Protokoły :: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
2015-06-24 10:49:11
modyfikacja
Luiza Stachyra Prawo lokalne :: Uchwały Rady Miejskiej :: Protokoły :: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
2015-06-24 10:48:52
modyfikacja
Luiza Stachyra Prawo lokalne :: Uchwały Rady Miejskiej :: Protokoły :: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
2015-06-24 10:48:38
modyfikacja
Luiza Stachyra Prawo lokalne :: Uchwały Rady Miejskiej :: Protokoły :: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
2015-06-24 10:48:09
modyfikacja
Luiza Stachyra Prawo lokalne :: Uchwały Rady Miejskiej :: Protokoły :: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
2015-06-24 10:47:53
modyfikacja
Luiza Stachyra Prawo lokalne :: Uchwały Rady Miejskiej :: Protokoły :: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
2015-06-24 10:47:40
modyfikacja
Luiza Stachyra Prawo lokalne :: Uchwały Rady Miejskiej :: Protokoły :: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
2015-06-24 10:47:24
modyfikacja
Luiza Stachyra Prawo lokalne :: Uchwały Rady Miejskiej :: Protokoły :: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
2015-06-24 10:47:15
modyfikacja
Luiza Stachyra Prawo lokalne :: Uchwały Rady Miejskiej :: Protokoły :: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
2015-06-24 10:46:48
modyfikacja
Luiza Stachyra Prawo lokalne :: Uchwały Rady Miejskiej :: Protokoły :: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
2015-06-24 10:46:36
modyfikacja
Luiza Stachyra Prawo lokalne :: Uchwały Rady Miejskiej :: Protokoły :: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
2015-06-24 10:45:57
modyfikacja
Luiza Stachyra Prawo lokalne :: Uchwały Rady Miejskiej :: Protokoły :: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
2015-06-24 10:45:49
modyfikacja
Luiza Stachyra Prawo lokalne :: Uchwały Rady Miejskiej :: Protokoły :: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
2015-06-24 10:45:41
modyfikacja
Luiza Stachyra Prawo lokalne :: Uchwały Rady Miejskiej :: Protokoły :: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2014-2018

<< poprzednie   następne >>

System wykonany przez firmę Javatech